2019. november 12.
RSS
 

 

Jaj nekëm, jaj nekëm, édës kedves, édës párom! Jaj
gyűjtés
 
szöveg: Jaj nekëm, jaj nekëm, édës kedves, édës párom! Jaj, de árván hattá, de nincs sënki segítségëm! Jaj, csak a nagy szomorúság, a nagy szënvedés, a sok küszködés, kedves párom! Jaj, mé­ nem is gyöttök el értem, mer má mindenki ott van a nagy messzëségbe, csak ëgyedül vagyok ebbe gyalló világba, édës kedves, édës párom! Jaj, mos­ de nagy szükség vóna rád, me nem tudom sënkivel mëgosztanyi ezt ë nagy szënvedést, amit én szënvedëk! Jaj nekëm, jaj nekëm, édësanyám, édësapám, kedves párom, jó testvérëm! Jaj de magamot hattatok! De
nincsen sënkim a nagy világon: csak ëgyedül járom ezt ë szomorú, gyászos életët! Jaj, nem vígasztal mëg sënki, nem segít sënki az özvegyën, a szomorú járván. Jaj nekëm, jaj nekëm, drága kedves párom, ennyi soká mé hagysz má jitt? Jaj nekëm, jaj nekëm, édës párom, kedves párom, jaj de kis házat csinátattá, amibe jén nem fértem belë! Jaj de jó lëtt vóna mind a kettőnknek ott lënni, mind a kettőnknek ott pihenni abba gyászos sírba! Jaj nekëm, jaj nekëm, fájdalmas életëm, édës párom, kedves párom! Jőjjetëk értem mëntől
hamarabb, në hagyjatok má jitt! Jaj, nem ëlég vót már ebbű sok szënvedésbű! Jaj, má nagyon sokat vót má jez, hogy én nem bírtam sënkinek panaszkodnyi! Jaj párom, jaj párom, jaj párom, kedves párom! Jaj párom, kedves párom, tégëd sirattalak, ki huszonhárom éves korodtú pihensz a gyászos sírba.
előadó: Horváth Pálné Rácz Júlia
előadásmód: ének
műfaj: sirató
etnikum: magyar
település:Tőrincs
vármegye:Nógrád
nagytáj:Felföld
gyűjtő: Kertész Gyula
felvétel időpontja: 1960.
forrás: A magyarság népzenéje 4.

folkradio.hu