2019. december 7.
RSS
 

 

Szörnyű nagy romlásra készül Pannónia,
Kinek, mint
gyűjtés
 
szöveg: 1. Szörnyű nagy romlásra készül Pannónia,
Kinek, mint tëngërnek, megáradott habja.
Sok búnak-bánatnak körülvëtte árja, Mer a vitézëknek esëtt ma ëgy híja.

2. Fëlemeli Kádár szëmeit az égre,
Mondván: Uram Jézus, jöjj segitségünkre!
Nosza jó vitézëk, harcolni két kézre!
Mert nem látok sënkit jőni segítségre.

3. A zászlótartónak fënnszóval kiáltja:
Vidd el, fijam, vidd el a zászlót más útra!
Hogy el ne vesszën ma Urunk kedves hada,
Mert Magyarországért mëghalok én még ma.
előadó: Balázs Géza
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Istensegíts
nagytáj:Moldva és Bukovina
gyűjtő: Domokos Pál Péter
felvétel időpontja: 1962.
forrás: A magyarság népzenéje 5.

folkradio.hu