2019. december 6.
RSS
 

 

"Pünkösdölő"

-- Dicsértessék a Jézus
gyűjtés
 
szöveg: "Pünkösdölő"

-- Dicsértessék a Jézus Krisztus!
-- Mindörökkén, ámmën.
-- Nénémasszon, szabad-ë pünkösdűnyi?
-- Szabad, szabad, csak szépën pünkösdülletëk!

1. A pünkösdnek jelës napja,
Szentlélëk Isten küldötte
Erősitteni híveket,
Az apostolokat.

2. Melyet Krisztus igért vala
Ëgykor a tanitványinak,
Mikor mënvén mënyországba
Mindënëk láttára.

3. Tüzes nyelveknek szólása
Úgy, mint szeleknek zúgása
Lëszálljon az ő fejükre
Nagy hirtelenséggel.

4. Dicsértessék Atyaisten,
Mindörökké Fijúisten,
Szentlélëkkel ëggyetëmben
A nagy Uristennek!

-- Dicsértessék a Jézus Krisztus!
-- Mindörökkén, ámën! Mëgnízëm a királnétokat, édës-ë vagy savanyó? Ó, igën édës; nesze ëgy kis ajándék!
-- Köszönjük szépen. Na, gyerekek, itt elég jól kaptunk, táncoljunk ëggyet!

Ácintos, pácintos, tarka tulipános,
Hintsetëk virágot az Isten Fijánok!

1. Mëghozta j­az Isten piros pünkösd napját,
Mi is mëghordozzuk királynénk asszonyát.
Refr. Enej, denej, denejde, enej, denej, denejde.

2. A mi királynénkat nëm is anya szülte,
A pünkösdi harmat rózsából nemzettë. Refr.

3. A szép mënyecskéknek utcán az ülésük,
A kis gyerëkëknek porba heverésük. Refr.

4. Öreg embërëknek csutora borocska,
Öreg asszonyoknak porhanyós pogácsa. Refr.

-- Dicsértessék a Jézus Krisztus!
-- Mindörökké, ámmën.
előadó: Horváth Gáborné, Vitnyédi kislányok
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Vitnyéd
vármegye:Sopron
gyűjtő: Volly István
felvétel időpontja: 1938. Gr 2/Ba.
forrás: A magyarság népzenéje 6.

folkradio.hu