2019. november 12.
RSS
 

 

Utcán sétál ëgy katona.
Monda neki: Mónár
gyűjtés
 
szöveg: 1. Utcán sétál ëgy katona.
Monda neki: Mónár Anna,
Anna, Anna, Mónár Anna,
Jere vélem, Mónár Anna!

2. Én nem mënyëk, te katona!
Kicsi fijam sir bücsűbe,
Kicsi fijam sir bücsűbe,
Jámbor uram ződ erdőbe.

3. Mind azt írja levelébe:
Molnár Anna ül ölébe.
Mind azt írja levelébe:
Molnár Anna ül ölébe.

4. Addig csalta, csalogatta,
Hogy elcsalta Molnár Annát.
Addig csalta, csalogatta,
Hogy elcsalta Molnár Annát.

5. Mëntek ketten, mëndëgeltek,
Mig az burkusfához értek.
Monda neki ja katona:
Ülj le ide, Molnár Anna!

6. Ülj le ide, néjz fejembe!
Ülj le ide, néjz fejembe!
Le ës üle Molnár Anna,
Nezni kezde ja fejibe.

7. Nezni kezdett a fejébe,
Fëltekint az burkusfára:
Hát ott kilenc fëlakasztva!
Tízedik az ő tesvére.

8. Sírni kezde Molnár Anna.
Hol halt mëg az ő tesvére!
Fël ës szökött a katona:
Mét sírsz magad, Molnár Anna?

9. Én nem sírok, te katona.
Elékerült ëgy küs felhő,
Elékerült ëgy küs felhő,
S abból csëppent ëgy csëpp esső.

10. Anna, Anna, Molnár Anna,
Hág­ fël ide, burkusfára!
Én nem hágok, te katona!
Én nem szoktam fára hágni!

11. Hág­ fël magad, hogy lássam mëg,
S utánnad én ës fëlhágok.
Hág­ fël magad, hogy lássam mëg,
S utánnad én ës fëlhágok.

12. Fël ës szökék a katona.
Visszaejté élës kardját.
Sírni kezde a katona:
Anna, Anna, Molnár Anna,

13. Vesd fël ide a kardomot!
Vesd fël ide a kardomot!
Ugy fëlvette keservibe,
Hogy elvágta gyënge nyakát.

14. Visszaesék a katona.
Gondolkozik Mónár Anna:
Mere mënjën, mi­ csinájon,
Lefelé-jë vaj fëlfelé?

15. Fëlőtözik katonáson,
Katonáson, káprároson,
Katonáson, káprároson,
S elindul az hazájábo.

16. Hát kinn vann a jámbor gazda,
Kicsi fija sír bücsűbe.
Jó estét már, jámbor gazda!
Isten hozott, te katona!

17. Adsz-ë nékëm éjre szállást?
A jó Istené a szállás.
Bé ës mëne a katona.
Hát úgy sír az kicsi fija!

18. Jámbor gazda, jámbor gazda,
Mëssze van-ë a korcsoma?
Mëssze sincsen s közel sincsen,
Csak a falu közepében.

19. Hozz te nékëm ëgy kupa bort,
Hozz te nékëm ëgy kupa bort!
Én nem hozok, te katona,
Mert mëghal az kicsi fijam.

20. An nem hal mëg, jámbor gazda,
An nem hal mëg, elaltatom.
El ës mënt a jámbor gazda.
Ott marada Mónár Anna.

21. Kibongolá a kabátját,
Mëgszoptatá kicsi fiját.
Ahogy szopott, ugy elaludt,
Ahogy szopott, ugy elaludt.

22. Hát ugy fut a jámbor gazda,
Hogy mëghót az kicsi fija.
An nem hót mëg, jámbor gazda,
An nem hót mëg, csak elaludt.

23. Én Istenëm, mi jaz oka,
Három naptól se nem aludt,
Se nem aludt, se nem szopott.
Hogy tuda most elalunni?

24. Cukrot adtam a szájábo,
S ahogy szopott, ugy elaludt.
Cukrot adtam a szájábo,
S ahogy szopott, ugy elaludt.

25. Jámbor gazda, jámbor gazda!
Hazajönne Molnár Anna,
Mëgverné-jë, mëgszidná-jë,
Életibe fëlvetné-jë?

26. Mëg se szidnám, mëg se verném,
Életibe fël se vetném.
Mëg se szidnám, mëg se verném,
Életibe fël se vetném.
előadó: Demeter Antalné Jánó Anna
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Lészped
nagytáj:Moldva és Bukovina
gyűjtő: Kallós Zoltán
felvétel időpontja: 1963.
forrás: A magyarság népzenéje 8.

folkradio.hu