2019. október 17.
RSS
 

 

Lányom, édes lányom,
Fodor Katalina,
Mi dolog
gyűjtés
 
szöveg: 1. Lányom, édes lányom,
Fodor Katalina,
Mi dolog lészën a:
Kerék alyu szoknya

2. Elől rövidëdik,
Hátul hosszabbodik!
Elől rövidëdik,
Hátul hosszabbodik!

3. Anyám, édësanyám,
Sárfodor Pétërné!
A szabó szabta úgy,
A varó varrta úgy.

4. Ej, të kutya szabó,
Mér szabtad të rosszul!
Ej, të kutya varó,
Mér varrtad të rosszul!

5. Lányom, édës lányom,
Fodor Katalina,
Másodszor kérdëzëm:
Kerék alyu szoknya

6. Elül rövidëdik,
Hátul hosszabbodik!
Elül rövidëdik,
Hátul hosszabbodik!

7. Anyám, édësanyám,
Sárfodor Pétërné!
Sëm tűröm-tagadom,
Mer ki këll vallanom:

8. Hét hónapos terhëm
Gyöngyvári Jánostúl,
Gyöngyvári Jánostúl,
Szerelmes mátkámtúl.

9. Hëj, të kutya candra,
Mëgfogatlak tégëd,
Mëgfogatlak tégëd,
Bëzáratlak tégëd!

10. Kilenc nap sëm ënnëd,
Sëm innod adatok.
A tizedik napon
Magam is ott lëszëk,
Magam is ott lëszëk
A të halálodra.

11. Istenkém, Istenkém,
Küld el angyalodat,
Küld el angyalodat
Madárka képibe!
Hagy írjak levelet
Gyöngyvári Jánosnak!

12. Gyöngyvári Jánosnak,
Kedves szeretőmnek,
Kedves szeretőmnek,
Szerelmes mátkámnak.

13. Ha ebédënn érëd,
Tëdd az asztalára,
Ha fekve találod,
Tëdd a vánkossára!

14. Ebédnél érte jőt,
Asztalára tëtte.
Olvassa jazt János
Nagy könnyes szëmëkkel.

15. Szolgájim, szolgájim,
Hű kedves szolgájim!
Fogjátok bë tüstént
Zabos paripájim!

16. Hat zabos paripám
Ha kutya mëgëszi,
Élletbe talállyam
Sárfodor Katalint!

17. El is indulának,
Gyorsan szaladának.
Hat zabos paripa
Addig mëg sëm állnak.

18. Istenëm, Istenëm,
Hol van szerelmessem?
A temetőkerben
El van már temetve.

19. János hogy ezt látja,
A nagy bánatába
Pisztolyt vëtt elő, és
Magát szívbe lűtte.

20. A szivéből a vér
Mind a földre omlott,
És Gyöngyvári János
Holtan összërogyott.

21. Anyám, édësanyám,
Sárfodor Pétërné!
Éltëmbe nëm kölltem,
Holtomba hagy­ bíkem!
előadó: Földesi Ferencné Elgyütt Ilona
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Zsére
vármegye:Nyitra
nagytáj:Felföld
gyűjtő: Kiss Lajos
felvétel időpontja: 1969.
forrás: A magyarság népzenéje 8.

folkradio.hu