2019. október 21.
RSS
 

 

A kis Jézus megszületett örvendjünk
Elküldötte ő
gyűjtés
 
szöveg: A kis Jézus megszületett örvendjünk
Elküldötte ő szent fiát Istenünk
Betlehemben fekszik rongyos jászolba
Azért van oly fényesség a városban.

Pásztorokhoz jön először a követ
Hozzájuk szólt az angyali üzenet
Megrettenve földre esnek mindnyájan
Nem tudják hogy mi rejlik a sugárban.

További versszakok (felvételen kívül):

De az angyal bátorítá mindnyáját
Megmutatá a szent helynek hajlékát
Hogy Betlehem városába menjenek
Ott egy rongyos istállócskát nézzenek.

Az istálló jászolában meglátják
A Mesiást, kit borulva imádják
Meg is lelték az istállót a jászolt
Hol Jézusunk kis királyunk szunnyadott.

Eleibe térdepeltek mindnyájan
Örvendezve énekeltek vígságban
Szűzanyának dicséretet mondának
Jézuskának ajándékot adának.

Egyik bárányt, másik sajtot, tejecskét,
Virágokat, madárkákat, mézecskét,
Hát én magam mit áldozzak Jézuskám?
Mit áldozzak most született Krisztuskám?
előadó: Gránic Péter
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Pereg
vármegye:Pest-Pilis-Solt-Kiskun
nagytáj:Alföld
gyűjtő: Volly István
felvétel helye: Magyar Rádió Stúdiója
felvétel időpontja: 1937.10.18
archívumi jelzet: Gr016Bc
forrás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Alföld

folkradio.hu