2019. november 21.
RSS
 

 

Pünkösdölés (Pünkösdjáró)
gyűjtés
 
szöveg: Pünkösdölés (Pünkösdjáró)

Pünkösdölni az ünnep másnapján szoktak reggeli időben.
5 kisebb lány jár házról-házra, hogy megmutassák a királynét.
Öltözetük: a királyné ruhája fehér, szoknyája fodros, rajta csillogó aranyzsinór. Feje letakarva hosszúrojtos selyemkendővel, e felett rózsás fehér tüllkendő, körül mirtus koszorú. A többi négy kislány inge bokros, keményre vasalt, fölötte virágos hosszúrojtos piros kasmírkendő. Alsó szoknyájuk kemény, ropogósra vasalt, a felső fehér, piros rózsás kasmír, a fodrok fölött csillogó arany zsinór. A nyakukon hosszú gyöngy, a hajukba hosszú pántlika, kezükben zászló (csücskénél fogva ágra kötött bécsi kendő) tejesköcsög, sótartó (konyhai) és félkézkosár ajándékok számára.
Bemennek a házba:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökkén ámen.
Nénémasszony szabad-e pünkösdülni
Szabad, szabad csak szépen pünkösdölletek.

A Pünkösdnek jeles napja
Szentlélek Isten küldötte
Erősíteni híveket
Az apostolokat.

Melyet Krisztus ígért vala
Ekkor a tanítványinak
Mikor menvén menyországba
Mindenek láttára.

Tüzes nyelveknek szólása
Úgy mint szeleknek zúgása
Leszálljon az ő fejükre
Nagy hirtelenséggel.

Dicsértessék Atyaisten,
Mindörökké Fiúisten
Szentlélekkel egyetemben
A nagy Úristennek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus

Mindörökkén, ámen! Megnézem a királnétokat, édes-e vagy savanyú? Ó igen édes, nesze egy kis ajándék.

(Ha sok ajándékot kapnak, akkor az egyik azt mondja:)
Köszönjük szépen. Na gyerekek, itt elég jól kaptunk, táncoljunk egyet-egyet.

Ekkor körbe járnak, a királyné a középen, s éneklik:

Ácintos pácintos
Tarka tulipános
Hintsetek virágot
Az Isten Fiának.

Közben a királyné fejére, amelyet a "megnézemkor" felfödtek, virágot hintenek, utána egymás mellé állnak majd énekelve táncolnak. A tánc megkívánja a versszakokat elválasztó szünetet.

Meghozta jaz Isten piros Pünkösd napját,
Mi is meghordozzuk királynénk asszonyát.
Enej denej denejde
Enej denej denejde.

A mi királynénkat nem is anya szülte
A pünkösdi harmat rózsából nemzette.
Enej stb.

A szép menyecskéknek utcán az ülésük,
A kis gyerekeknek porba heverésük,
Enej stb.

Öreg embereknek csutora borocska,
Öreg asszonyoknak porhanyós pogácsa.
Enej stb.

Végül:
Dicsértessék a Jézus Krisztus! --- Mindörökké ámen.

S elmennek másik házhoz, tánclépéssel, egyenként, libasorban, a királyné vezetésével.
előadó: Horváth Angéla, Magyar Ágnes, Simon Anna, Simon Gizella, Németh Matild, Németh Erzsébet, Tóth Rozáli
előadásmód: ének
műfaj: pünkösdölés
etnikum: magyar
település:Vitnyéd
vármegye:Sopron
gyűjtő: Veress Sándor, Volly István
felvétel helye: Magyar Rádió Stúdiója
felvétel időpontja: 1938.02.07
archívumi jelzet: Gr002Ba
forrás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Dunántúl

folkradio.hu