2019. november 21.
RSS
 

 

Jer mi szólunk e szomorú alkalmatosságban
Mikép
gyűjtés
 
szöveg: Jer mi szólunk e szomorú alkalmatosságban
Mikép esénk az Istennek ily nagy haragjába
Az életből hogy hogy jutánk keserves halálba.

Első ember hogy elesék a bűn következék
A bűn után az Istennek átka rejánk esék
Átok után a halál is mi rejánk származék.

Így hát immár mi halálunk bűnnek az ő zsoldja
Evvel fizet bűnért Isten szent Pál bizonyítja
Eztet azért minden ember egyszer megkóstolja.

További versszakok (felvételen kívül):

De keservesb ennél sokkal léleknek halála
Mely Istennek malasztjától az embert megfosztja
Pokolbeli kárhozatra a bűnöst taszítja.

Mind ezeket Ádám vétke mi fejünkre hozta
Isten ellen hogy Évának szavát ő fogadta
És az almát törvény ellen, hogy ő megkóstolta.

De az Isten könyörüle rajtunk irgalmasan
Ottan fiát megigéré hogy minket megváltson
És az ördögnek rabságából kiszabadítson.

Aki minket megszabadíta szent halálával
És szent atyját engesztelé vére ontásával
Adósságunk megfizeté számtalan kínjával.

Nincs már rajtunk a sátánnak semmi birodalma
Asszony magva mert kígyónak fejét
előadó: Budai András, Hegyi Sebestyén
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Garta
vármegye:Sopron
gyűjtő: Lajtha László
felvétel helye: Magyar Rádió Stúdiója
felvétel időpontja: 1954.02.04.
archívumi jelzet: Gr186Ac
forrás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Dunántúl

folkradio.hu