2019. október 17.
RSS
 

 

A Krisztus Jézusnak vérével megváltott népek
Szent
gyűjtés
 
szöveg: A Krisztus Jézusnak vérével megváltott népek
Szent lélek Istentől szenteltetett hívek
Kik a siralomnak helyére gyűltetek
Hogy atyátok fiát sírván szemléljétek.

Talán a halálról akartok érteni
Annak keserűségéről tudakolódzani
Imhol e példából könnyen kihozatni
A halálnak mérge mit szokott mívelni.

Mert édes atyánkfiát hogy ő megfojtotta
Az ő mérges nyila testét általjárta
Keserű fullánkját reá bocsátotta
Őtet életétől íme megfosztotta.

További versszakok (felvételen kívül):

A halálnak senki ellene nem állhat
Oly orvost e földön senki nem találhat
Fegyveres kezéből senki ki nem vonhat
Halálnak mérgétől senki meg nem óvhat.

Tudom hogy hallottál régen szent atyákat
A megholtak közül sok vén jámborokat
Akiket a halálnak mérge megfojtott
S e földi élettől csak hamar megfosztott.

A te gyenge tested tudod mivé leszen
Minden állatoknál utálatosb lészen
Kígyók békák étke koporsóban lészen
És a szegény lélek számadásra mégyen.

Hogy nem gondolkodol tehát bűneidről
Isten ellen való fertelmességedről
Tudod hogy val
előadó: Bedi Cserpes Sándor
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Kapuvár
vármegye:Sopron
gyűjtő: Lajtha László
felvétel helye: Magyar Rádió Stúdiója
felvétel időpontja: 1954.02.04.
archívumi jelzet: Gr187A
forrás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Dunántúl

folkradio.hu