2019. november 14.
RSS
 

 

Könyörülj Istenem én bűnös lelkemen
Szánakodjál
gyűjtés
 
szöveg: Könyörülj Istenem én bűnös lelkemen
Szánakodjál immár szomorú szívemen
Haragodnak mennykövét éles hegyes tőrét
Vedd vissza vétkeim büntető eszközét.

További versszakok (felvételen kívül):

Továbbá mosogasd bűntől én szívemet
Kegyes kézzel gyógyítsd sebekből lelkemet
Bűneimet megvallom, nyilván tapasztalom
Mik miatt nem lehet semmi vígasságom.

Vétkeim lelkemet mint a kígyók marják
Szüntelen mellemet ássák és furdalják
Hová fussak szinedtől, fegyveres kezedtől
Utánam fegyverid futnak hegyes tőrid.

Egyedül csak néked Istenem vétkeztem
Te szent színed előtt gonoszt cselekedtem
Oh kegyelmes úr Isten, mi hasznod estemen
Irgalmazz könyörülj én bűnös lelkemen.

Ha érdemem szerint akarsz sanyargatni
Számtalan bűnömnek jutalmát megadni
El kell veszni fejemnek kárhozni lelkemnek
Mert több sokasága fövénynél bűnömnek.

Még anyám méhében a halál tőrébe estem
És vettettem ördög tömlöczébe
Ah kemény nyomorúság pokolbéli rabság
Mint fojt mint szorongat ördögi csalárdság.

Tisztogasd lelkemet uram izsópoddal
Mosogasd szívemet irgalmasságoddal
Fordítsd reám szemedet mutasd kegyelmedet
Nyújtsd hozzám kezedet szent segedelmedet.

Ne vizsgáld annyira immár vétkeimet
Ne ítéld oly soká én szegény fejemet
Törüld el kegyelmesen én sok vétkeimet
A te szent lelkeddel adj ismét örömet.

Reménylem lelkemet még megvigasztalod
Elmúlt napjaimat ismét visszahozod
Akkor örvend én szívem és megtelik mellem
Csontjaim vígadnak ereim újulnak.

Fordítsd el szemedet undok rútságimról
Elhervadt már orczám sok kínlódásodtól
Ne vess számat én velem mert elborít vétkem
Melynek sokasága túlhaladja fejem.

Ne vess el színedtől kegyelmességedtől
Meg ne fossz Istenem a te szent lelkedtől
Ki nélkül elájulok szörnyű halált halok
Mert bűn tengerében már torkig úszkálok.

Szabadíts ki immár a halál gyomrából
És sok bűneimnek kemény rabságából
Hogy csak tenéked éljek és el ne vesszek
Te hozzád siessek téged kövesselek.

Nyisd meg ajakimat szent dicséretedre
Ébreszd szemeimet színed nézésére
Csak téged kívánjalak téged óhajtsalak
Téged akarjalak téged kiáltsalak.

Tudom töredelmes szíveket látogatsz
Kiket ostoroddal gyakorta sújtogatsz
Azok nálad kedvesek tudom s érdemesek
Add uram Istenem közülök lehessenek.

Kedvesebb előtted sok ajándékoknál
A töredelmes szív más áldozatoknál
Keserves óhajtások aranynál ezüstnél
Nálad többet érnek drága sok gyöngyöknél.

Vigasztald meg uram a te seregedet
Köztük töredelmes és bűnös lelkemet
Építsed meg falait te szent egyházadnak
Igazsággal néked miért áldozzanak.

Dicséret dicsőség a szent háromságnak
Atya, fiú és mi szent vigasztalónknak
A töredelmes szívek bátorítójának
Egy állatú teljes örök uraságnak. Ámen.

(Az 50. Zsoltárból)
előadó: Triber Istvánné és társai
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Pinnye
vármegye:Sopron
gyűjtő: Lajtha László, Rajeczky Benjamin
felvétel helye: Magyar Rádió Stúdiója
felvétel időpontja: 1954.08.28.
archívumi jelzet: Gr217Bb
forrás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Dunántúl

folkradio.hu