2019. november 20.
RSS
 

 

Sok rendbeli népek kik most jelen vagytok
Végső
gyűjtés
 
szöveg: Sok rendbeli népek kik most jelen vagytok
Végső szolgálatot én hozzám mutattok
Anyámnak a földnek keblébe takartok
Ezzel tisztel­teket hogy megmutassátok.

Isten így akarta ennek így kell lenni
Az ő végzésének mindenben bételni
Régi szent atyának reá kellett menni
A bűnért a testnek egyszer meg kell halni.

További versszakok (felvételen kívül):

Már én is tőletek kedves jó feleim
Ime eltávozom szerelemes szomszédim
Kedves hitves társam és jó rokonságim
Isten ajándéka szerelmes magzatim.

Adjon az úr Isten ti néktek szent lelket
Hitet reménységet élő szeretetet
Adjon egészséget és szent békességet
Halálotok után örök üdvösséget.

Ez a csalárd világ meg ne tartóztasson
Isten tiszteletétől test el ne vonjon
Jóra való restség veletek ne bírjon
Torkosság, részegség titeket ne csaljon.

Kívánatos a hely hová én indultam
Melyről még éltemben sok jót hallottam
És jó reménységben én mindenkor voltam
Immár Krisztustól én oda szólíttattam.

Angyali szép zengés lészen kedvessége
Ott az én lelkemnek szép gyönyörűsége
És ő eledele Isten dicsősége
Lészen, melynek soha nem adatik vége.

Arkangyalok kezdik ott az Alleluját
Sok ezer szentekkel mondják szép nótáját
Szent, szent, szent az Isten, őfelségét áldják
Fáradhatatlanul nevét magasztalják.

Vajha voltaképpen megtudhattam volna
Köztetek éltemben miként légyen dolga
Dicső mennyországnak én eztet óhajtva
Istentől mind éjjel s nappal kértem volna.

Csendesülj sírástól kedves hites társom
Ne bánkódjál kérlek hogy így történt sorsom
Mert noha testemet fogta bé koporsóm
De végtelen lészen mennyben boldog sorsom.

Ha miben vétettél téged nem vádollak
Bíró eleibe azért nem hivatlak
De utánam jönni kedvesem elvárlak
Hiszem hogy még mennyben tégedet meglátlak.

Ha miben vétettem te is felejtkezzél
Rólam hív társadról jóval emlékezzél
Utánam készülvén jönni igyekezzél
Úgy fussad pályádat hogy meg ne ütközzél.

Nem viseljük mennyben házasságnak terhét
Ott nem házasodik senki sem házasít
Leszünk mint angyalok szent írás így tanít
Aggódás fájdalom többé nem keserít.

Világban még Isten tart arra kérlek
Jó gondviselésben árváim legyenek
Istenes életben e földön éljenek
Hogy ők is koronát Istentől vegyenek. Ámen
előadó: Triber Istvánné és társai
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Pinnye
vármegye:Sopron
gyűjtő: Lajtha László, Rajeczky Benjamin
felvétel helye: Magyar Rádió Stúdiója
felvétel időpontja: 1954.08.28.
archívumi jelzet: Gr218Aa
forrás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Dunántúl

folkradio.hu