2019. október 17.
RSS
 

 

A nap nagy haragnak napja
A világot teszi
gyűjtés
 
szöveg: A nap nagy haragnak napja
A világot teszi hamuvá
Dávid Sibillával mondja

Mel nagy rettegés lesz akkor
Bíróanak eljöttekor
Iszonyú számvételkor.

A trombiták meg harsognak
Mikre holtak feltámadnak
Törvényszéekhez állíttanak.

Halál s természet elájul
Látván hogy a holt sírjábul
A számadásra elindul.

Írott könyveket hozatnak
Mikben mindenek megvannak
Honnan ítéletet mondnak.

További versszakok (felvételen kívül):

Azért a bíró leülvén
S minden titkot kijelentvén
Végső szót vár minden félvén.

Akkor szegény mit feleljek
Szószólóul kit keressek
Holott még a jók is félnek.

Földnek rettenetes ura
Mennynek irgalmas adója
Folyjon reám sebed kútja.

Kegyes Jézus emlékezzél
Hogy értem is kint szenvedtél
Kimúltomkor kedveltessél.

Keresvén engem fáradtál
Megváltván nagy kínt vallottál
Ingyen tűrni ne láttasssál.

Büntetés igaz bírója
Légy bűnöm megbocsátója
Számadásom tágítója.

Nyögök sok bűneim alatt
Orczám pirul vétkem miatt
Nyújtsd szegénynek malasztodat.

Ki Magdolnán könyörültél
A latroknak megengedtél
Belém reménységet öntél.

Könyörgésim méltatlanok
De érdemid használjanak
Örök kínok ne ártsanak.

Rendelj állást a juhok közt
Hogy ne legyek a bakok közt
Hanem jobb felől a jók közt.

Az átkozottak ítélvén
S gehenna tűzére vetvén
Vígy engem dicsőségedbe.

Alázatosan sóhajtok
Töredelmes szívet nyújtok
Vég napomon viseld gondom.

Az a nap siralmas lészen
Mikoron porból felrezzen
A bűnös hogy törvényt végyen.

Ennek azért légy jutalmas
Kegyes Jézus légy irgalmas
Légyen helye nyugodalmas.
előadó: Varga Mihályné Molnár Vera
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Osli
vármegye:Sopron
gyűjtő: Lajtha László, Rajeczky Benjamin
felvétel helye: Magyar Rádió Stúdiója
felvétel időpontja: 1954.08.28.
archívumi jelzet: Gr220Aa
forrás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Dunántúl

folkradio.hu