2019. október 20.
RSS
 

 

Szent Dávid Istennek hajlékot építvén
Isten
gyűjtés
 
szöveg: Szent Dávid Istennek hajlékot építvén
Isten tiszteletére mindeneket intvén.

Nagyot kicsinyeket hatalmas urakat
Huszonnyolcad zsoltárban így hívjaj azokat.

Hozzatok áldozatot Istennek fiai
Hozzatok kos-fiakat nagy úrnak szolgái.

Hozzatok tiszteletet mindnyájan Istennek
Hozzatok dicsőséget az ő sz. nevének.

Imádjátok az urat ő szent pitvarában
És mind őtet féljétek az ő haragjában.

Mikor szavát halljátok a mennydörgésekben
Villámlás csattogásban és zápor esőkben.

Az úr szava erőben és nagy dicsőségben
Legyetek hát mindenek arra félelemben.

Az úr szava elrontja a nagy czedrusokat
Libánus hegyén felnőtt igen magas fákat.

Pozdorjának tördeli haragjában azokat
Azonképpen megveri felfuvalkodottakat.

Az úr szava látható, mint két élű pallos
A tűz lángját elvágja így jár a haragos.

Az úr szava hatalmas, a Kádes pusztáját
Megrendíti, mozdítja ő fundamentumát.

Mikor hallod felhőkben tüzes csattogását
Ott meglátnád sűrűkben vadak futosását.

Szarvasok ijedtekben fiokat elhányják
Fajzások nehéz voltát azzal elmulasztják.

Az úrnak nagy hatalma ezeket míveli
Ezzel népét templomban dicséretre inti.

Az úr Isten szerzette az özön vizeket
Nem szenvedvén élnie gonosz embereket.

Ő királyunk örökké bírja az ő népét
Ő ad erőt, ő áld meg ő ád békességet.

Dicsértessék az atya mindenható isten
Ő igéje a Fiú Szentlélek ÚrIsten. Ámen
előadó: Varga Mihályné Molnár Vera
előadásmód: ének
műfaj: népének
etnikum: magyar
település:Osli
vármegye:Sopron
gyűjtő: Lajtha László, Rajeczky Benjamin
felvétel helye: Magyar Rádió Stúdiója
felvétel időpontja: 1954.08.28.
leírás: 28. zsoltár
archívumi jelzet: Gr220Ab
forrás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Dunántúl

folkradio.hu