2019. november 20.
RSS
 

 

Siralmas nekünk földön életünk
Nyomorúságra
gyűjtés
 
szöveg: Siralmas nekünk földön életünk
Nyomorúságra jutott mi ügyünk
Siralom miatt beborult nemzetünk.

Isten haragja megtetszett rajtam
Melyet estekor Ádámba vettünk
Jaj jaj minekünk mert igen vétkeztünk.

Rajtunk a bűnéert a halál fekszik
Mert egy bölcs mondja úgy uralkodik
Mint ki ágyában éjjel-nappal nyugszik.

További versszakok (felvételen kívül):

Állatját néki senki nem tudja
Sem ábrázatját meg nem mondhatja
Kegyetlenségét minden nép jól látja.

Láthatatlannak bölcs Pláto írja
Mert még azt senki meg nem láthatta
Magas hosszúnak hatalmáért mondja.

Magas egeken üstöke fekszik
Isten kezében mert ő tartatik
Ellene senki egyet sem léphetik.

A jobb lábával a tengert nyomja
Bal lábát világ végére nyújtja
Bal és jobb karja világot béfogta.

E széles világ ezt ne csudálja
Hogy lábaival őtet béfogta
Hatalma alá Isten bocsátotta.

Súlyos ő keze ezt ki ki tudja
Mert még a kikre lebocsátotta
Senki közölök azt meg nem bírhatta.

Széles homlokkal azt Pláto írja
Világnak nevét melyre felírja
Senki nincs földön akit hátra hagyna.

Halál ő neve ki ki jól tudja
A bűnért ki ki ezt megkóstolja
Ádám vétkeinek mert halál a zsoldja.

Nincs néki szíve hogy könyörülne
Melyet jajgatás engesztelhetne
Sem pedig lelke hogy megéleszthetne.

A jobb kezével port hamvat hint ez
És minden holtat avval béfedez
Végre a holt test hasonló ezekhez.

Írják felőle hogy kettő feje
Egyikben néki világos szeme
Másikban nincsen annak semmi fénye.

Nem csuda ember hogy kettő feje
Mert szent írásban kettő ő neve
Lelki és testi jók s gonoszok vége.

Egyik fejében szeme nincsen
Mert világosság azoknál nincsen
Kik vettetnek külső sötétségben.

Világos szeme másik fejében
Mert az igazak fénylenek szépe
Noha ideig meghalnak e testben.

Iszonyatos rút sárgának írják
Mert kik ő mérges poharát isszák
Sárgaság fogja szinöket azoknak.

Nincs néki füle hogy kérést halljon
De hogy életünknek végén czirkáljon
Hangos két füle kinyílt arra nagyon.

Sebesítése ő hazájának
Gyógyulhatatlan mérges nyilának
Nincs gyógyszertárban orvossága annak.

Orvosunk Krisztus a halál ellen
Ő rontotta meg az erejében
Hogy mind örökké minket el ne nyeljen.

Orvosságot hát ő tőle kérjünk
Valamig élünk itten keressünk
Mert holtunk után nem lesz érkezésünk.
előadó: Varga Mihályné Molnár Vera
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Osli
vármegye:Sopron
gyűjtő: Lajtha László, Rajeczky Benjamin
felvétel helye: Magyar Rádió Stúdiója
felvétel időpontja: 1954.08.28.
archívumi jelzet: Gr220Ba
forrás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Dunántúl

folkradio.hu