2019. december 14.
RSS
 

 

Sirató
Jaj mamuskám jaj szülőcském édes kedves
gyűjtés
 
szöveg: Sirató
Jaj mamuskám jaj szülőcském édes kedves nevelőcském ... Jaj de nem hittem volna hogy árvaságra maradjak ... de nem hittem volna hogy én a szülő anyámat elvesztem ... édes kedves mamuskám, édes jó szülőcském ... jaj mit vétettem neked, hogy ilyen árvaságra maradtam... jaj be nehéz az árvának még csak a világonn is élni, mer annak a nap sem süt olyan fényesen ... szomorú annak a nap ... minden ... még ha felköl is, ha lefekszik is ... Nem tudok senkihez fordulni, ha ja édesanyámhoz nem fordulhatok ... Jaj mamuskám jaj szülőcském, jaj édes jó felnevelőm, aki engem olyan [... ] kedvén nevelgetett, aki engem annyira szeretett ... mégis itt hagyott ... ... Jaj mié nem találhatok oljan kulcsot aki csak esztendőbe egyszer is felnyithatná azt a ládát ... hogy én legalább tanácsot kérnék tőle, hogy én legalább egyszer beszélhetnék vele, édes jó szülő szülőm ... Jaj, jaj, jaj, Istenem, mér vetted el tőlem, mér vetted el tőlem ezt a drága jó édes anyát ... édes kedves mamuskám, édes aranyocskám ... Ja be sokat fogok én [ ... ] ki oljan jóra találok mint maga vót, de már azt meg nem találom soha, édes kedves jó szülőm, édes kedves jó mamuskám ... ki fog engem annyira egyengetni, ki fog engem annyira kényezgetni ... jaj aki nekem minden jót adott, aki engem úgy szeretett, édes kedves mamuskám ... Hogyan leszek én egy anya nékül, mer akinek nincs anyja nincs neki szánója... Jaj mamuskám, jaj szülőcském, jaj édes kedves nevelőcském, édes jó anyám.
előadó: Potuska Jánosné Fülöp Ilona
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Menyhe
vármegye:Nyitra
nagytáj:Felföld
gyűjtő: Manga János
felvétel helye: Magyar Rádió Stúdiója
felvétel időpontja: 1938.07.22
archívumi jelzet: Gr043B
forrás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Felvidék

folkradio.hu