2019. december 7.
RSS
 

 

(De) Szendre báró udvarába’ van egy
 
szöveg: (De) Szendre báró udvarába’ van egy fa
Juhászlegény furulyázik alatta
(De) Furulyaszó behangzik az ablakon
(De) Ébren van-e a nagyságos kisasszony

(De) Kinyílik a kastélynak az ablaka
Hej, de a kisasszony maga tekint ki rajta
Így sóhajt fel, így gondolja magába
Hogy mért is lettem a Szendre báró leánya

(De) Szendre báró felpattan a lovára
(De) Kivágtat a közelebbi tanyára
Megkérdezi számadótó’, bojtártó’
Hogy Nem látták-e a nagyságos kisasszonyt

Báró uram, megkövetem alássan,
(Hej, de) A kisasszonyt én magam se nem láttam
(De) Három napja nincs elé egy bojtárom,
Talán bizony vele van a kisasszony

Szendre báró hintót küld a lyányáé’
(Hej, de) Kilenc zsandárt meg a juhászbojtáré’
(De) Kedves lyányom, kastély vár a számodra
(a) Juhászlegény számára akasztófa

Jaj, de szépen kifaragták azt a fát,
(Hej, de) Amelyikre (a) juhászlegényt akasztják
(Mer’) Fújja a szél a fekete göndör haját
Jaj Istenem, mér’ szerettem bárólyányt

(De) A faluba’ végigmenni nem merek,
Mer azt mondják, (hogy) fekete gyászt viselek
Fekete gyász, hófehér a jegykendőm
(De) Juhászlegény vót az első szeretőm
(Hej, de) Fekete gyász, hófehér a jegykendőm
(Mer’) Juhászlegény vót az első szeretőm
előadó: Juhász Zoltán, Agócs Gergely
előadásmód: ének, duda
műfaj: ballada
etnikum: magyar
település:Tereske
vármegye:Nógrád
nagytáj:Felföld
felvétel helye: Budapest, Yellow Stúdió
felvétel időpontja: 2002 tavasz
forrás: Kilencz ballada

folkradio.hu