2019. november 17.
RSS
 

 

Pásztorok, kik nyájnál szüntelen vigyáztok,
Új
 
szöveg: Pásztorok, kik nyájnál szüntelen vigyáztok,
Új hírt mondok néktek, melyet majd csodáltok,
Messiás született, ki jövendöltetett, meglássátok.

Menjetek pajtába, rongyos istállóba,
Betlehembe’ nyugszik, barmok közt, jászolba’,
Tehát siessetek, menni ne késsetek hamarjába’.

Gyorsan a pásztorok elhagyják nyájukat,
És a nyakukba öltik tarisznyájukat,
Sietnek örömmel, hogy lássák víg szívvel Királyukat.
előadó: Szerényi Béla, Kóta Judit, Németh András, Legeza Márton
előadásmód: ének, tekerő, tekerő, tekerő
etnikum: magyar
település:Tápé
vármegye:Csongrád
nagytáj:Alföld
felvétel helye: Budapest, Főnix Stúdió
felvétel időpontja: 2005
forrás: Padkaporos bál. Dél-alföldi táncmuzsika

folkradio.hu