II. Belényesy Márta Táncfolklorisztikai Gyűjtőpályázat 2022.

Pályázati felhívás
II. Belényesy Márta Táncfolklorisztikai Gyűjtőpályázat 2022.

A Magyar Etnokoreológiai Társaság, együttműködve a Magyar Néprajzi Társaság Népzene-Néptánc Szakosztályával, a BTK Zenetudományi Intézetével és a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékével táncfolklorisztikai pályázatot hirdet a néptánckultúra iránt érdeklődő önkéntes és szakképzett gyűjtők számára felnőtt és ifjúsági kategóriában.

A pályázható témakörök:

Kiemelt témakör: A Néptánc Archívum jegyzőkönyveinek kiegészítése
A Covid-19 világjárvány hatása a tánckultúrára
Szabadon választható téma
Pályázók köre:

I. Felnőtt kategória:

önkéntes gyűjtők (táncfolklorisztikai gyűjtőmunkát folytató nem szakképzett kutató, táncpedagógia szakos aktív egyetemi hallgató vagy okleveles táncpedagógus)
kutatók (néprajz, kulturális antropológia, szociológia, történelem szakos aktív egyetemi hallgató, vagy ugyanezen szakokon végzett okleveles bölcsész)
II. Ifjúsági kategória

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. szeptember 10.

text