Magyarlapádra vitték karácsonyi műsorukat a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium diákjai

A Bethlen Gábor Kollégiumban a harmadik és kilencedik osztályosok készültek karácsonyi műsorral, a gimnazisták pedig kántáltak társaiknak. Idén az iskola kórusa és ifjúsági zenekara is betársult, a műsorral pedig Magyarlapádon léptek fel advent negyedik vasárnapján. A huszonöt diák a tanári kar egy részének kíséretében érkezett a hagyományőrzésben élenjáró Fehér megyei településre.

Előbb részt vettek a vasárnap délutáni istentiszteleten, amelyen Borbándi András református lelkipásztor azt emelte ki, hogy a világ Isten beszéde által teremtettett és ami látható, az a láthatatlanból jött létre.

A néhány hónapja szépen restaurált Árpád-kori templomból a gyülekezet az Ethnika Kulturális Alapítvány újonnan épült rendezvénycsűrjébe vonult át, itt került sor a közös karácsonyi műsorra.

Először a lapádi óvodások, elemisták és gimnazisták kántáltak a közönségnek, utána fellépett a Bethlen Gábor Kollégium Chorus Princeps nevű, Szabó Zsombor zenetanár által vezényelt kórusa. Nagy sikert aratott a Szilágyi Róbert informatikatanár által vezetett ifjúsági zenekar is, amelynek tagjai egy év alatt meglepően jól megtanultak játszani az újonnan, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából megvásárolt hangszereken. A fellépők sorát a magyarlapádi néptáncosok zárták, akiket a Kiss Csongor alapította Csegely Zenekar kísért.

Mint a Maszolnak elmondták, azóta ugrott meg a fiatal lapádi fiatal muzsikusok és néptáncosok létszáma, amióta pár éve a Csoóri Sándor Alap folyamatosan támogatja a néptánc-, népdal- és népi hangszeroktatást. A vasárnapi műsor megvalósításában közreműködtek Tóth Bence és Tóth-Bóna Boglárka Petőfi-programos ösztöndíjasok, akik a Magyarlapádi Szórványkollégiumban és a Bethlen-kollégiumban egyaránt változatos kulturális és hagyományápoló programokat valósítanak meg. A műsor zárómomentuma Mezei Karsa és a Csegely Zenekar felemelő kántálóéneke volt. Az est szeretetvendégséggel ért véget.

 Basa Emese

text