Zajlik Erdély legnagyobb gyermeknéptánc-találkozója

Egyelőre az időjárás a szervezőkkel tart, akik tizennyolcadik alkalommal szervezték meg Kézdiszentléleken a Perkő - Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozóját. Az eseményen a szeszélyes időjárás ellenére rengeteg az érdeklődő, délben már a perkői Szent István kápolnáig ért a parkoló gépkocsik sora.

Több tucatnyi néptánccsoport többszáz táncosa és énekese jelentkezett be a Kézdiszentlélek fölé tornyosuló, a Szent István kápolnával koszorúzott Perkőn megszervezett eseményre, Erdély minden pontjáról érkeztek résztvevők. Érdeklődőkből nem volt hiány | A szerző felvétele

Kérdéses volt, hogy a hegycsúcsra gépkocsival fel lehet-e hajtani, de mint kiderült igen: pár helyen latyakos az út – így akik ezután tervezik az indulást erre figyeljenek – de egyébként óvatosan vezetve ki lehet jutni a csúcsra. Akik busszal érkeztek, azoknak a sár miatt kicsit körülményesebb a gyalogolás, így nem csoda, hogy több kis táncos lábán gumicsizmát láttunk.

 
Az esemény megnyitóján elsőként a befogadó község és a Perkő Néptáncegyüttes részéről Marthi Jenő szólt a résztvevőkhöz. „Nagyon jó hogy újra együtt vagyunk, összegyűlt ez a népes sereg, megtartjuk Felsőháromszék egyik legfontosabb kulturális eseményét, amelyen mindig új barátságok születnek, megélhetjük a közös tánc és mozgás élményét, tovább víve azt, amit az őseinktől kaptunk” – mondta, örömét fejezve ki, hogy sok kisgyerek és fiatal nem felejti el a népi kultúrát. „Teszünk érte, hogy ez élő maradjon!” – zárta beszédét.

A főszervező Kovászna Megyei Művelődési Központ részéről Imreh István szólt a közönséghez. „Valószínűleg, hogy a távolról érkezettek is tudják, Csíksomlyó után ez a második leghíresebb búcsújáró hely. A búcsújárás is mindig a közösségről, a hitben való megerősödésről és az együttlétről szól, így nem véletlen, hogy mi is ebben a gyönyörű környezetben szervezzük meg a néptánctalálkozót, mert hiszem és vallom, hogy így együtt tudunk megerősödni, hiszen a Csángóföldről és szórványból érkezettek mellett egész Székelyföld képviselteti magát. Mi azt tartjuk a találkozó a legnagyobb erényének – azon kívül, hogy mindenki a tudását megmutathatja, megkaphatják a csoportvezető szakemberek véleményét a fejlődési lehetőségekről – hogy nem arról szól, buszról le, színpadra fel, majd fel és buszra fel, hanem itt van ez a teljes nap, barátkozzatok, keveredjetek, ne csak a saját csoportotokkal vándoroljatok” – buzdított a főszervező.

Utoljára Tódor Attila kézdiszentkereszti római katolikus plébános osztotta meg gondolatait. „A valláserkölcsi törvények, az emberi élet alapvető szabályai a hagyományápolásban is érvényesek és nem lehet azokat félretolni. Észre vehetjük a körülöttünk zajló eseményekben, a tőlünk nyugatra lévő fogyasztói őrületben, hogy Istent és erkölcsöt száműzték a sekrestyébe, a magánszférába. A zenei kultúrából is fogyasztási cikk lett, amit pénzben ki lehet fejezni. Mi még nem vagyunk elveszve, ezt bizonyítja ez a mai szép nap, amikor ilyen szép számban a Perkőn összegyűltünk” – mondotta a plébános, áldását is adva a rendezvényre. Fellépés előtt a Csicsergők énekegyüttes | A szerző felvétele

Az idei rendezvényre a következő tánccsoportok jelentkeztek be: Csicsergők énekegyüttes (Sepsiszentgyörgy), Tisztás és Tisztácska néptánccsoport (Kézdiszentkereszt), Burusnyán néptáncegyüttes (Gelence), Vizitke néptánccsoport (Kovászna), Aprólábak néptáncegyüttes (Sepsiszentgyörgy), Százlábacskák néptáncegyüttes (Sepsiszentgyörgy), Záporozok néptánccsoport (Csíkszentdomokos), Borsika néptáncegyüttes (Kézdiszentlélek – apró, középső és nagycsoport), Szakajtó néptánccsoport (Csernáton), Gyöngyvirág néptánccsoport (Medgyes), Magyarfalusi néptánccsoport (Magyarfalu), Pásztortűz néptánccsoport (Nagybacon), Százlábú néptáncegyüttes (Sepsiszentgyörgy), Torja-Bálványos néptánccsoport (Torja), Eszterlánc néptánccsoport (Kézdivásárhely), Kéknefelejcs néptáncegyüttes (Négyfalu), Zsibongók gyermek néptánccsoport (Csíkszenttamás), Árvácska néptánccsoport (Erdőcsinád), Recefice néptánccsoport (Kovászna), Szapora néptánccsoport (Kászonaltíz), Nemere tánccsoport (Lécfalva), Zágoni ifjúsági tánccsoport (Zágon), Mátka néptánccsoport (Brassó), Márkosfalvi néptánccsoport (Márkosfalva), Dobó néptánccsoport (Erdőfüle), Csíkszentkirályi Vadrózsa néptáncegyüttes (Csíkszentkirály), Hamuvirág néptáncegyüttes (Esztelnek), Oltovány néptánccsoport (Olthévíz), Csalóka néptáncegyüttes (Bereck), Székely Mikó Kollégium néptáncegyüttese (Sepsiszentgyörgy), Sirülő néptáncegyüttes (Brassó).

A rendezvény részeként a Háromszék Táncegyüttes előadta a Ludas Matyi című produkciót, a programot pedig az esti órákban a Perkő néptáncegyüttes csávási cigány mulatsága fogja zárni. A gyermekek egész nap kézműves tevékenységeken vehetnek részt, ezen kívül népi játékokat is szerveztek számukra.
 Nagy Imre 

text