A Rezeda Folkműhely gálakoncertje Beregszászon

Örökösök és értékőrzők

A Beregszászi Rezeda Folkműhely vasárnap délután a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban tartotta tanévzáró gálakoncertjét. A résztvevők ezúttal is megbizonyosodtak róla: Kárpátalja magyarsága minden nehézség ellenére él és élni akar. Igazán tehetséges fiatalokban sincs hiány, ami pedig reménnyel tölthet el bennünket: van jövőnk. Bízunk benne, hogy őseink hagyományának örökösei és értékőrzői nem csak megtanulják és megőrzik népzenénket, táncainkat, de tovább is adják majd. Ahogy teszik azt ma a különböző tanodák, folkműhelyek oktatói.

A népzene, a néptánc és a népi kézművesség, az ősi mesterségek ápolása és gyakorlása jelentős mértékben hozzájárul a kárpátaljai magyarság kultúrájának megőrzéséhez és megmaradásához, fogalmazott köszöntőjében Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ügyvivője. A hagyományokhoz kapcsolódó kulturális értékek ápolása és bemutatása teszi az egy területen élő embereket igazi közösséggé, mondta a diplomata. Aki kiemelte: a magyar kormány fontos célja, hogy segítse a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítését, a magyarság kulturális, nyelvi értékeinek megőrzését és hogy támogassa a szülőföldön való boldogulást. A háború következményeinek enyhítésével egyidejűleg mindent megteszünk ezen nemzetpolitikai célok megvalósításáért, annak a lehetőségnek a biztosításáért, hogy  kárpátaljai magyar közösség minél nagyobb számban megmaradjon, hangsúlyozta a diplomata, abbéli reményének is hangot adva, hogy hamarosan békés körülmények között folyhat az az oktatási, tehetséggondozási és -fejlesztési tevékenység, amely a kárpátaljai magyar közösség jövőjének egyik záloga.

A kárpátaljai magyarság bizakodó nép. Ezt támasztja alá, hogy minden nehezítő körülmény ellenére kulturális rendezvényeinket, eseményeinket megtartjuk – kezdte köszöntőjét Sin József, a KMKSZ alelnöke. Aki abbéli meggyőződésének adott hangot, hogy ilyen gyerekekkel és ilyen vezetőkkel, mint a Rezedáé is, akik szívügyüknek tekintik hagyományiak megőrzését és továbbadását, tervezhető a jövő.

Az összefogás minden körülmények között elvárható magatartás, emelte ki Sin Edina, az eseménynek otthont adó intézmény igazgatója. Különösen fontos és elvárható hadiállapot idején, amikor minden az ember és ember közötti kapcsolatok ellen szól. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház vezetése azon dolgozik, hogy teret és együttműködési lehetőséget biztosítson a különböző művészeti ágakban tevékenykedő együtteseknek. Már korábban közös produkciót szerveztek például a Sodró zenészeivel és a Kárpátalja Néptáncegyüttessel, s abbéli reményének adott hangot, hogy a most itt bemutatkozó tehetséges rezedásokkal is lesz közös előadásuk. Az igazgató asszony azt is elárulta, hogy nem titkolt szándékuk a színház tánctagozattal való bővítése.

„A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi azt magának” – idézte Kodály Zoltán szavait Váradi Enikő, a Rezeda Folkműhely vezetője. Aki célkitűzésükről szólva elmondta: szeretnék, hogy a magyar népművészet ne csak ismert, hanem beszélt nyelvvé váljon növendékeik számára. Abbéli meggyőződésének is hangot adott, hogy ebben a sok-sok nehézséggel, megpróbáltatásokkal teli világban gyermekeink számára a biztos talajt jelenti nemzeti hagyományunk, hiszen aki ebből a forrásból merít, az visszavágyik ebbe a közösségbe, s emellett megtanulja elfogadni és tolerálni a mellette és vele élő más nemzetek kultúráját is. Erre pedig a mai világban igencsak nagy szükség van.

A továbbiakban Váradi Enikő beszámolt az elmúlt év minden nehézséget legyőző sikeres munkájáról, az elért eredményekről. Számos kiemelt arany, arany és ezüst minősítést szereztek az Által mennék én a Tiszán népdaléneklési versenyen és a Szól a fülemüle népzenei és néptánc tehetségkutatón. Ez utóbbin figyeltek fel Pércsi Mártonra, akinek felajánlották a Budapesti Táncművészeti Egyetem ifi képzőjében való továbbtanulást. De külföldön is szép sikereket értek el: a vonósok például aranysáv minősítésben részesültek Kassán a szlovákiai országos népzenei versenyen, a Kárpát-medencei Mesterek és Tanítványok népművészeti versenyen Pércsi Márton és Nagy Eszter, valamint oktatóik, Orosz Péter és Váradi Enikő a Legjobb határon túli produkció különdíjban részesült…

S hogy minden elismerés mennyire megérdemelt, arról az előadás alatt mindenki meggyőződhetett. Az Impressziók egy felvonásban címet viselő gálakoncerten bemutatkoztak a citerások, cimbalmosok, hegedűsök (a harmonikások korábban tartották záróalkalmukat), de már kész együttessel is jelentkeztek. A legkisebbek, a Bimbócskák ezúttal mezőföldi pulyabálba invitálták a nézőket, a Rezeda Táncegyüttes fiataljai pedig igazi profizmussal adták elő színes repertoárjukat.


Gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Kovács Erzsébet

text