Budapesten lép fel a Hargita együttes

A budapesti Hagyományok Házában lép fel február 15–16-án a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes – jelezték közleményben. 

Szombaton a Fészek nélkül – Bukovinai székelyek előadást láthatja a közönség. „Tánctörténeti jelentőségűnek tartom az előadást, mivel a bukovinai székelyek hányatott sorsát kívánja a tánc nyelvén megosztani. Koncepciónk alapján a vándorlásuk során érintett területek táncait rendeztük színpadra, valamint a bukovinai székelység kétszázötven éve alatt kiforrott táncanyagait osztjuk meg a közönséggel. Az összeállításban szerepelnek azok az anyagok, amit vélhetően még a Székelyföldről hoztak magukkal és örökítettek át nemzedékről nemzedékre, és ami az óhazában ilyen formában már nem is létezik. Ehhez társulnak a bukovinai népek hatásait mutató motívumok, amiket a székelyek a saját ízlésükre formáltak” – írja az előadáshoz fűzött gondolataiban Lőrincz Beáta dramaturg, látványtervező.

Másnap, vasárnap a Góbé farsang kerül színre. A téli ünnepkör bensőséges adventi szakaszát a farsangi vigasság ideje váltja fel. Ekkor – vízkereszt után – a világ tótágast áll, minden és mindenki kivetkőzik magából, és gúnyt űz környezetéből. A népi hagyomány elevenen él tovább, a farsangi jelenetek a közelmúlt eseményeire is válaszolnak, kipellengérezve többek között a közélet visszásságait. Az előadás bőven merít a néphagyomány téli szokásaiból.

text