Citera, tambura, koboz

A Pengetős Trió első - Este nálunk című - albumán a citera, a tambura, a koboz, mint rég nem látott rokonok találkoznak, és bőven van mit megbeszélniük egymással! Rokon hangszerek szólalnak meg, a formáció programja mégis rendkívül egyedi, amelynek alapja e három hangszer eddig jószerével ismeretlen együtthangzása. Repertoárjuk az autentikus népzenére épül, amelyet nyitottan, kreatívan és alázattal gondolnak újra, formálnak saját képükre. Muzsikájukat a virtuozitás, innováció és tradíció egyaránt jellemzi. A lemezbemutató koncertet március 6-án, a Fonóban tartják. 

Az Este nálunk címválasztás az általuk képviselt kamarazenei hangzás meghittségére, családias jellegére utal. A felvett zenei anyag az elmúlt évek munkájának, zenei élményeinek, koncertjeinek köszönhetően a kezük alatt kristályosodott ki, és bár egyes számok szinte a zenekar alapításával egyidősek, vannak olyanok is, amelyeket egyenesen a felvételre készítettek. Az instrumentális virtuóz táncdallamok mellett egyenlő arányban kapott helyet a lírai, vokális megszólalás is, amelyet a gondos és igényes szöveg- és dallamválasztás jellemez.  

„Bár ez a három hangszer a hagyományos kultúra keretein belül – minden bizonnyal – nem találkozott egymással, ennek ellenére mi megpróbáljuk elképzelni ezt a kivételes helyzetet, és megőrizve hangszereink egyedi játékstílusát, egységes hangzásvilágot alakítunk ki.”

A citera a Kárpát-medencében általánosan elterjedt, ismert hangszer, míg a koboz és a tambura ennél specifikusabb. A koboz elsősorban a moldvai, bukovinai dallamokat és a keleti hangzásvilágot képviseli, a tambura pedig a délszláv népzenei elemeket jeleníti meg.

2020. március 6-án a Fonóban tartja lemezbemutató koncertjét a Trió: Berta Alexandra (citera, ének), Csenki Zalán (koboz) és Horváth Bálint (basszprím tambura, cselló tambura). S az albumon hallható összes a közreműködő zenésztársuk is velük lesz:  Boros-Guessous Majda Mária (ének, saz),  Boros Gerzson Dávid (doromb, darbuka, csörgő), Csasznyi Imre (basszprím tambura, ének), Réti Benedek (harmonika).  

„Három, rokonhangszereken játszó tehetséges, rokonszenves fiatal e CD közreadásával arra vállalkozik, hogy mindannyiunk számára bebizonyítsa: a húros hangszerek megszólaltatásának ősi, pengetéssel megoldott módja ma is lehetőséget ad korszerű dallam és hangzásinvenció megfogalmazására.  A citera fényt, világosságot felidéző hangját megtámasztó vagy éppen kontrasztálló tambura – a burjánzó, játékos mozgó szólamaival –, a koboz pedig tiszta, különlegesen ritmizált akkordjaival, sajátos zengetéseivel együttesen hozza létre e varázslatot. Emellett a zenei koncepció merész is. Olyan hangszer-összeállítások sorjáznak itt, amelyeket a néphagyomány nem hitelesített, hitelesíthetett.  Nem ismerünk olyan néprajzi tájegységet, ahol a citera - koboz - tambura hármasa tradicionális zenekari típusban egyesülhetett volna. Ugyanakkor tudjuk, a citera bármely alkalmi társulás kiinduló hangszere lehet, így mégiscsak lehetőség kínálkozik változatos összeállításokra. A trió ezt – nagyon helyesen – ki is aknázza, amikor az énekhangokra bízott történetek elmesélésébe bağlamát, darbukát, harmonikát, dorombot (pengetni kell ezt is) von be. A mesék egyszer Naszreddin Hodzsa máskor Apor Lázár alakját, máskor szerelmesek bánatát, furfangos menyecskék történetét idézik. Végtére a kiindulópontként szolgáló népzenei dallamok számára otthonos környezetet biztosítottak az értő kezek: érdekes szólamvezetésekkel, frissességet adó etnikai kitekintéssel, ügyes hangszerelési ötletekkel, ritmikai gazdagsággal, zenei érettséggel pengették szép és zengő hangú hangszereiket.” (Eredics Gábor zenei rendező)

A citera, a tambura, a koboz, mint rég nem látott rokonok találkoznak a Pengetős Trió muzsikájában és bőven van mit megbeszélniük egymással. A zenészek rokon hangszereket szólaltatnak meg, mégis programjuk rendkívül egyedi, amelynek alapja e három magyar népi hangszer, eddig jószerével ismeretlen együtthangzása. 

A Trió repertoárjának alapja az autentikus népzene, amelyet nyitottan, kreatívan és alázattal gondol újra, formál saját képére. Muzsikájukat a virtuozitás, innováció és tradíció egyaránt jellemzi.

A formáció megalakulása óta számos hazai és külföldi színpadon szerepelt. 2017-ben az Euroradio Folk Festivalon (CZ) és a Festa Ungherese – Magyar Fesztiválon (IT), 2018-ban a Musik der Völker Festival-on (A) képviselték hazánkat és a magyar népzenét. 2018-ban Gergelyes című számukkal felkerültek a WOMEX-re készülő, Magyar Music Selection ’18 promóciós lemezre. 2019-ben a Czech Music Crossroads – International Showcase Festival (CZ) és a Bratislava World Music Festival (SK) fellépői. Nyertes pályázatuknak köszönhetően beválogatták őket a Hagyományok Háza Nemzetközi portfóliójába.

text