A népmesék összekötik az embereket

Nem könnyű a mai gyerekek figyelmét meséléssel lekötni, hisz rengeteg inger éri őket. Bajzáth Mária mesepedagógus azt javasolja, használjuk ehhez a népmesék mellett a népdalokat és a népi játékokat is, amik együttesen fejlesztik a testet, a lelket és az elmét. Használjuk ki a népmesékben rejlő egyetemes igazságok erejét, amik összekötik az embereket.
 
Az óvodapedagógusok mellett a diákok is megismerkedhettek a mesélés testre, lélekre és szellemre gyakorolt pozitív hatásaival Bajzáth Mária mesepedagógus hétfői előadásain.
A Zöld-híd Egyesület által szervezett szakmai nap délelőttjén a Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtárban a helyi pedagógusoknak a harminc éve mesékkel és tanítással foglalkozó Bajzáth Mária arról beszélt hogyan lehet a meséken keresztül kapcsolódni a gyerekekhez. – A népmese, a népdal, a népi játék kapcsolatot teremt múlt, jelen és jövő között. Az egyetemes részünket szólítja meg, azt, ami összeköt minket. Képes az alfa generáció, a 2010 után születettek és az évezredek alatt felhalmozott tudás között hidat építeni – hangsúlyozta.

A szakember rámutatott azonban arra a tényre, hogy egyre több gyermek az óvodában találkozik először élő szavas meséléssel, miközben a televízión és a táblagépeken naponta néznek rövidebb, hosszabb mesefilmket. Emiatt a pedagógusoknak sokkal nehezebb lekötni és fenntartani már a néhány évesek figyelmét is. De nem lehetetlen. – A folyamatos ingerekhez, zajhoz és előre gyártott képi világhoz szokott gyerekek is ugyanúgy szeretik a meséket, csak meg kell találni azokat, amik érdeklik őket. Mindig a gyerek kell legyen a középpontban, az ő érdeklődéséhez, fejlettségi szintjéhez kell igazítani a meseválasztást. Fontos, hogy a mesélést kapcsoljuk össze dalokkal, játékokkal, találós kérdésekkel, hisz a testet, a lelket és a szellemet együtt kell fejleszteni – mondta Bajzáth Mária.


A mesepedagógus kiemelte továbbá, kutatások bizonyítják, hogy azoknak a gyerekeknek a szókincse, akinek hatéves korig naponta meséltek a szüleik másfél évvel haladja meg a kortársaikét. Szövegértésük és olvasási készségük is jóval fejlettebb lesz. Fejlődik a rendszerező képességük, saját és mások élettörténetét is meg tudják megfogalmazni. Ezenfelül a mesélés egyik legfontosabb hozadéka, hogy a nagyon erős felnőtt jelenlét mellett egyedül a mese képes kialakítani a gyermekben az ősbizalmat. Azt a rendíthetetlen hitet, hogy bármi történik is, végül minden jóra fordul, valaki biztosan segít majd.


Bajzáth Mária a mesemondás fontosságát hangsúlyozta a Szilády Áron Református Gimnázium tanulóinak is az intézmény dísztermében tartott előadásában. A fiatalokat arra buzdította, meséljenek minél többet, ha lehetőségük van, mondjanak meséket náluk fiatalabb gyerekeknek, segítve ezzel a képzelőerejük fejlődését.

------------

A Star Wars a 21. század mítosza
Bajzáth Mária előadásain rámutatott arra, hogy például a Star Wars, avagy Csillagok háborúja című filmsorozat nem más, mint egy klasszikus népmese, amin keresztül meg lehet szólítani a fiatalokat. George Lucas, a filmek rendezője tanulmányozta Vlagyimir Jakovlevics Proppnak az orosz varázsmese felépítéséről szóló művét, valamint Joseph Campbell Ezerarcú hős című alkotását. Nem véletlen tehát, hogy a Csillagok háborúja filmek az ősi mítoszok és mesék kortalan üzeneteit hordozzák a hőssé válásról, a próbatételekről, illetve a jó győzelméről a gonosz felett.

Mester-Horváth Nikolett
 
 

text