Online is elérhető ismereteket nyújt a kiscsőszi hagyományőrző egyesület

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület a népi értékek megőrzésére és továbbörökítésére hivatott szervezet. Az egyesület élén Kovács Norbert Cimbi áll, aki társaival csapatmunkában, együttes erővel, elhivatottan dolgozik azon, hogy a néptánc, a népzene a magyar kultúra részeként minél szélesebb körben ismert legyen.

Számukra kiemelten fontos az is, hogy a fiatal nemzedék megérezze a magyar népi kultúra szépségeit, hagyományait, örök értékű művészeti kincseit, a vidéki életforma szépségeit. Az egyesület szívügye ez a fajta értékmentés és -teremtés, egy olyan út és szemléletmód átadása, melynek prioritása kiemelten szükséges a mai világban.

A néptánc és a hozzá szervesen kapcsolódó kulturális területek mind beletartoznak az egyesület tevékenységi körébe. Ők a hagyományőrzésen át a népszokások aktív gyakorlásától kezdve fesztiválok, táncházak megtartásán, népzenei koncertek szervezésén túl az elmúlt időszakban olyan szakmai kutatómunkával is foglalkoztak, amely az egész magyar néptáncmozgalom belső állapotával, helyzetével kapcsolatos.

Az egyesület „motorja”, Kovács Norbert Cimbi lapunknak nyilatkozva kifejtette, különleges összehasonlításokban igyekezték megvilágítani az anyaországban és a határon túli területeken tevékenykedő közösségek működésének eredményeit. Kiemelten vizsgálták az emberi értékek alakulását, a jellemformálódást, a közösség belső hatásait, együttműködéseket, a néptáncos közösségek társadalmi szerepét. A programban segítségükre volt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kiváló szakemberekből álló csoportja. Együttes munkájuk eredményeképpen írásos, online módon is elérhető dokumentumok születtek.

Megtudtuk, Cimbiék úgy vélik, a veszélyhelyzettől terhes időkben, csendes estéken érdekes lehet megismerkedni azokkal a tapasztalatokkal és megállapításokkal, amelyeket ezekben a dokumentumokban összesítettek. Így minden érdeklődő figyelmébe ajánlják az online is elérhető dokumentumokat. Aki szeretne, a záródokumentumhoz könyv formájában is hozzájuthat, természetesen előre egyeztetve a szervezettel.Borsos Renáta

text