Pályázati lehetőség néptáncegyütteseknek

A benyújtandó pályázatok tárgya:
Amatőr néptáncosok, néptáncegyüttesek legalább 3 fellépésének megvalósítása.

1. A pályázati cél megvalósításának várható időtartama: a veszélyhelyzet visszavonását, a korlátozások feloldását követő 90 nap, mely időszak a pályázóval megkötendő szerződésben kerül pontosításra;

2. Igényelhető támogatás maximum: bruttó 300.000 Ft, amely a közreműködők fejenkénti díjazására, illetve 7 főnél nagyobb létszámú csoportos műfajokban (néptáncegyüttesek) legfeljebb két vezető fejenkénti díjazására igényelhető.

3. Támogatás jogcíme: előadóművészek, oktatók megbízási díja, jogdíja. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy más jogcím nem támogatott. 

4. Megvalósítandó fellépés, illetve előadóművészeti program: a kialakult helyzetben fontos szempont, hogy Magyarország minden szegmensébe eljuthassanak a programok és elsősorban vidéki helyszíneken, kultúrházakban, könyvtárakban, befogadó helyeken a helyi szervezetek meghívására és szervezésében valósuljanak meg. Ennek koordinálásában segítséget nyújt az OSZMI, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. A helyszínek változatos technikai adottságai miatt nagy hangsúlyt kap a programok kialakítása és létrehozása kapcsán az előadóművészek kreativitása, egyedi helyzetekre, egyedi jó megoldások kialakításával. 

5. Pályázat beadásához szükséges dokumentumok:

hiánytalanul kitöltött adatlap és nyilatkozatok;
a pályázó (illetve a közreműködők) szakmai önéletrajza;
a megvalósítandó néptáncművészeti fellépés, illetve program, szolgáltatás tervezete.
6. A néptánc altémába tartozó kérelmek a koszonjukneptanc@hagyomanyokhaza.hu e-mail címre nyújthatók be.

 

 
További információ:
Hagyományok Háza
Hétfő–Csütörtök: 8–16 óra
Péntek: 8–14 óra
Népzenészek és néptáncosok pályázatával kapcsolatban:
Varga J. Csaba
varga.csaba@hagyomanyokhaza.hu
+36 70 684 5920

text

Most szól: