A magyar népi kultúra kárpátaljai bástyái

A nagydobronyi Tulipán Tanoda átadási ünnepségén

Csak az tudja más népek kultúráját, szokásait értékelni és megbecsülni, aki mélyen ismeri és gyakorolja a sajátját is, hangzott el a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola nagydobronyi kihelyezett tagozatának átadó ünnepségén. Az intézményben a magyar néptánc és népzene ápolása és továbbörökítése mellett az ide járó fiatalok a különböző népi mesterségek, a fazekasság, a szövés és hímzés, a neccelés, a gyékény- és kosárfonás, valamint a fafaragás, illetve a hagyományos népviselet elkészítésének tudományával ismerkedhetnek meg, s mélyíthetik el ez irányú ismereteiket.

De miért is van szükség az ilyen jellegű intézmények létrehozására? – tette fel a megnyitón a kérdést Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke, a Kárpátaljai Magyar Népművészeti Iskolák megalakításának ötletgazdája. Csakis azért, mert

az elmúlt közel negyedszázad történései után egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a magyar népi kultúra értékeinek generációkon keresztül történő továbbadása hosszú távon csak intézményi keretek között lehetséges.

Bármennyire is hasznosak, ezt nem pótolhatják az évente néhány alkalommal megszervezett különböző szakmai kurzusok, néptánc- és népzene táborok. Igenis folyamatosságra van szükség, egész éven át tartó tanulásra és építkezésre.

Örvendetes, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskolák ma már három helyen – Beregszászon, Péterfalván és Nagydobronyban – működnek, így a magyar népi kultúra különböző ágai iránt érdeklődő fiataljaink számára lehetőséget nyújtanak a népi kultúránkkal való behatóbb ismerkedésre.

Az a feltett szándékunk, hogy ezt a képzést tovább fejlesszük, s hogy az abban résztvevők a különböző kurzusok elvégzése után erről tanúsítványt is szerezzenek, hangsúlyozta az elnök asszony. 

Mi mindig az értékek mentén építkezünk, határozta meg a szervezet stratégiai irányvonalát Balogh Lívia, a KMKSZ ungi régióelnöke, aki alapvető fontosságúnak tartja, hogy mind több kárpátaljai fiatal találjon vissza a magyar népi kultúra gyökereihez.

Fontos a folyamatosság biztosítása, hogy az egymást követő nemzedékek mindegyike ismerje meg a kivételesen gazdag magyar népi hagyományokat, amelynek egy része ma is elevenen él közösségeinkben és fontos identitásőrző tényező. 

Az ünnepség végén a Tulipán Tanoda nagydobronyi tagozatának növendékei színvonalas műsorral kedveskedtek az átadón megjelent vendégeknek.

Eszenyi Gábor

text