Alkotói pályázat, népzenei alapú szerzői zenemű létrehozására

Határidő 2020. november 24.

A Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség bemutatásának elősegítése. A Program lehetőséget kíván adni, hogy a tartalmas, értékes népzenei és a népzenei hagyomány mély ismeretén alapuló világzenei szólisták és együttesek produkciói eljussanak a szélesebb közönséghez. Azon alkotókat és előadóművészeket kívánja támogatni, akik a legjelentősebb eséllyel bírnak színes zenei kultúránk nemzetközi jelenlétének megerősítésében, a magyar modell terjesztésében.

 

 

Pályázati cél: Alkotói pályázat, népzenei alapú szerzői zenemű létrehozására. 

A felhívással a Kollégium célja, hogy a népzenét értő módon felhasználó minőségi, új zeneművek (önálló zeneművek, színházi kísérőzenék, zenés színdarabhoz készülő zeneművek, táncszínházi kísérőzenék),  vagy népzene-, illetve népdalfeldolgozások szülessenek. A pályázatra népzenei, világzenei, jazz, komolyzenei és könnyűzenei alkotók egyaránt jelentkezhetnek.

 

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 

A támogatás forrása: A keretösszeg fedezetét a közös jogkezelő szervezetektől a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Kjkt.) 42-45. § alapján a Nemzeti Kulturális Alapnak átadott szerzői jogdíj bevételből származó bevétel biztosítja

 

 

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

alkotó munkára a felhívásban megjelölt egy éves alkotói időszakra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
pályázni a pályázati célban részletezett kritériumoknak megfelelő új – népzenei alapú - zenemű zenéjének megírására lehet;
társszerzők pályázatukat csak egyénileg nyújthatják be, az értékelés pályázatonként külön-külön történik.
nem nyújthat be pályázatot az, akiaz NKA bármely kollégiumától, vagy bármely keretének terhére, 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra/részidőszakra alkotói támogatásban részesült, valamint az, aki a Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíjában részesült a fenti megvalósítási időszakra.
 

 

 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 56 000 000 Ft

 

 

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

 

Igényelhető támogatás:

10 perc alatti zenemű alkotására pályázható összeg max: 500 000 Ft
10-30 perces zenemű alkotására pályázható összeg max: 1 000 000 Ft
30-50 perces, vagy annál hosszabb zenemű alkotására pályázható összeg max: 3 000 000 Ft
 

A kollégium fenntartja a jogot, hogy a felhasználható keretösszeg figyelembe vételével, a kért támogatás egy részét ítélje meg a mindenkori szakmai teljesíthetőség mérlegelése mellett. A pályázó által megjelölt – a pályázati felhívásnak megfelelő - alkotói időintervallum képezi a támogatási szerződés alapját.

 

 

Altéma kódszáma: 786102/22

 

Pályázók köre:a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött zeneszerzők, népzenei, világzenei, jazz, komolyzenei és könnyűzenei alkotók,mint magánszemélyek.

 

A pályázati cél megvalósításának időtartama:
2021. január 1. – 2021. december 31.

>>>>>>>>>>>>>
http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/hbp_201115

text