Nemzetközi referenst keres a Hagyományok Háza

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1011 Budapest, Corvin tér 8.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A Hagyományok Háza nemzetközi tevékenységének koordinálása, adminisztratív összefogása.
  Kapcsolatépítés, -ápolás, az intézmény képviselete nemzetközi eseményeken.
 • Exporttámogató tevékenységek, rendezvények szervezése.
 • Adatbázisok kezelése, napra készen tartása, angol nyelvű hírlevelek, ajánlók készítése.

Illetmény és juttatások:
Bérezés megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés
 • angol nyelv kiváló szóbeli és írásbeli ismerete
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai tapasztalat a kulturális szervezés területén
 • további idegen nyelv ismerete
 • néprajzi tájékozottság, a táncházmozgalom intézményeinek, szereplőinek ismerete
 • alapos nép- és világzenei ismeretek
 • nemzetközi népzenei, néprajzi kapcsolatok
 • külföldi munkatapasztalat

Elvárt kompetenciák: 

 • kiemelkedő szóbeli és írásbeli kommunikációs készség magyarul és angolul egyaránt
  szervezőkészség,
 • diplomáciai érzék,
 • kreativitás, problémamegoldó képesség,
 • önállóság, de ugyanakkor csapatmunkára való képesség,
 • rugalmasság, proaktivitás, terhelhetőség,
 • precizitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • munkakör betöltése esetén: végzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Hont Angéla részére a hont.angela@hagyomanyokhaza.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Hagyományok Háza honlapja
 

text