Bonyhád

Bukovinai Székely Országos Online Szólótáncverseny

Jelentkezési határidő: 2020. november 30. (hétfő)

Örömmel tájékoztatjuk a táncos közösségeket, hogy a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség közreműködésével, ismételten szóló verbunk és páros táncversenyt szervez táncosok részére, ezzel tisztelegve a bukovinai székelyek táncos hagyományai előtt.
A versenyre egyénileg és táncos páronként is lehet jelentkezni a bukovinai székelyek verbunk, silladri és csárdás anyagaival.
A verseny a pandémiás helyzethez igazodva ONLINE kerül megrendezésre!
A BSZOSZ úgy gondolja, hogy a táncosok és a szakma igényét egy ilyen rendkívüli szervezéssel is ki tudja szolgálni, és ez a platform is megfelelő lehet a verseny lebonyolításához!


A verseny kiírása:
Szeretettel várunk minden olyan táncos fiatalt és idősebbet egyaránt, aki szereti, és szívesen táncolja a bukovinai székely silladrit és csárdást.
Fontosnak tartjuk az improvizatív, szabad táncolást, figyelembe véve a meglévő gyűjtésekből származó bukovinai táncokat, azok táncszerkesztéseit saját táncos egyéniségüknek megfelelően.
A táncosoknak megközelítőleg 2 perc áll rendelkezésükre, hogy bemutassák tánctudásukat.
A zenei anyagokat ehhez előre feljátszotta a Csurgó zenekar. Ezek letöltése, és az ezekből történő kiválogatás a versenyzőkre van bízva. A beérkező jelentkezéseket követően a versenyzők e-mailcímére fogjuk kiküldeni a linket, amelyről a feljátszott zenei anyagok letölthetőek és értelemszerűen a jelentkezés kategóriájának megfelelően kiválaszthatók!
Fontos, hogy csak ezek a zenei anyagok használhatóak!
Minden versenyzőnek viseletben kell a kiválasztott zenei anyagra táncolnia. A tánc bárhol megtörténhet (szoba, terasz, udvar, szabadtér stb…). A táncot HD minőségben videófile-ként kell rögzíteni és a későbbiek során megküldött tájékoztató levélben található e-mail címre határidőre visszaküldeni.


Határidőn túl sem nevezést, sem videó anyag beküldést nem tudunk elfogadni!


A verseny kategóriái:
1. Szóló férfitánc (verbunk)
2. Páros szóló tánc (csárdás és silladri)
3. Szóló páros tánc kísérővel (csárdás és silladri)

Nevezési feltételek:
A nevezési lap kitöltésével lehet jelentkezni a következő korcsoportokban:
I. korcsoport (gyerek): 13. életévet be nem töltött
II. korcsoport (ifjúsági): 13-17 év között
III. korcsoport (felnőtt): 18. betöltött életévtől
A korcsoport meghatározásánál a jelentkezési határidő (2020. november 30.) napján meglévő-betöltött életévet vesszük figyelembe.


Verbunk
Korcsoportoknak megfelelően 2 db zenei anyag került felvételre, melyek közül kiválasztva a szimpatikusabbat kell bemutatni az improvizatív táncokat.
Csárdás és silladri (fordított sorrendben is felvételre került)
Minden korcsoportban a felmuzsikált 4 db zenei összeállításból kell egy szimpatikusat kiválasztani és arra a zenére kell tudni bemutatni az improvizatív táncokat.

Jelentkezési határidő: 2020. november 30. (hétfő)
A megadott határidőn túli nevezéseket nem tudjuk elfogadni.
A verseny ingyenes!

V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T


1. A versenyszámok időtartama:
Az előre felvett zenei anyagokhoz igazodik.
2. Az értékelés szempontjai:
- Improvizatív előadásmód, figyelembe véve az archív felvételek táncszerkesztéseit
- Előadói magatartás, művészi hatás
- Megjelenés, hiteles tájegységre jellemző viselet
- Tánctechnikai felkészültség
- Táncfolklorisztikai hitelesség
- Zene és tánc összhangja
3. A nevezés feltételei:
- Nevezni a mellékletben szereplő nevezési lappal lehet.
- Nevezési díj nincs.
- Csak a határidőig beérkező nevezéseket tudjuk elfogadni.
- Több nevezés esetén (ha valaki verbunk és páros kategóriában, vagy másik párral is külön indulna), minden nevezéshez külön nevezési lappal lehet jelentkezni.
4. Díjazás:
Minden kategóriában korcsoportonként az első három helyezett kerül díjazásra.
A versenyben elért helyezésektől függetlenül, a szakmai zsűri külön értékelése alapján kerülnek kiosztásra a Sebestyén „Bada” Ferenc díjak, azon 18 évnél idősebb versenyzőknek, akiket arra a zsűri érdemesnek talál!


5. Egyéb
- Egy versenyző több kategóriában is indulhat. A kísérő egy korcsoporttal térhet el a versenyző életkorától.
- Eltérő korcsoportú versenyzőpároknál a magasabb korcsoportba soroljuk a párost.
- Javasoljuk a felvétel elkészítésénél egy segítő személy közreműködését. A felvételek legyenek jó minőségűek és teljes alakokat bemutatók.
- A versenyzők a felvételek elején röviden mutatkozzanak be (név, életkor, melyik együttesben táncol vagy táncolt, egyéb lényegesnek gondolt ismérv)
- A jelentkezéseket követően a jelentkezők egy tájékoztató levelet kapnak e-mailben, benne a szakmai zsűri tagjainak megnevezésével, és a feljátszott zenei anyagok letöltéséhez szükséges elérhetőséggel.
- A felvételeket a szakmai zsűrinek továbbítjuk, akik egyénenként és egyenként, egy értékelő lapon pontozással értékelnek, melyek az összesítést követően helyezéseket keletkeztetnek.
- A Sebestyén „Bada” Ferenc díjak külön értékelés alapján a szakmai zsűri egyöntetű javaslatára kerülhetnek kiosztásra.
- Az egyénre szóló összesített értékelő lapokat az eredményhirdetést követően, igény esetén e-mailben kiküldjük.
- Eredményhirdetés várhatóan 2020. Karácsonyán az online térben, a BSZOSZ hivatalos facebook oldalán fog megtörténni.
- Díjak átadására a pandémiás helyzetből adódóan vagy kiscsoportokban a BSZOSZ bonyhádi székházában, vagy egy későbbi tavaszi időpontban kerülhet sor.


A nevezési (jelentkezési) lapokat elektronikusan jutassák el a következő címre:
E-mail cím: bukovinaiszolo@gmail.com
Tárgy: Bukovinai szólótáncverseny
A nevezés befogadásáról visszajelzést adunk.
Információ:
Herczeg Gábor, 06-30-226-9128, illetve a fenti e-mail cím


Egyéb információk:
2020. december 01-ig küldünk részletes tájékoztatást a programról a nevezési lapon megadott email címre.
A jelentkezést követően, 2020. december 07. (hétfő) napján 20.00 óráig kell a videó felvételeket beküldeni a bukovinaiszolo@gmail.com e-mail címre.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Mindenkit szeretettel várunk az online térben!
A felkészüléshez és a versenyzéshez jó munkát, sok sikert kívánunk!
Bonyhád, 2020. november 22.


Illés Tibor sk.
Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke


Herczeg Gábor sk.
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
elnökségi tagja

text