Új mérföldkőhöz ért a Magyar Táncművészeti Egyetem marosvásárhelyi képzése

A hároméves felsőoktatási program feléhez érkezett a Magyar Táncművészeti Egyetem 2019 szeptemberében, Marosvásárhelyen elindított néptáncművészeti képzése, amely lehetőséget biztosít az erdélyi hivatásos magyar néptáncegyüttesek tagjainak a felsőfokú képesítés megszerzésére. A hiánypótló program az elmúlt három szemeszter tapasztalatai alapján rendkívül sikeresnek mondható, fogadtatása pedig minden oldalról pozitív.

Félidőhöz érkezett a Magyar Táncművészeti Egyetem 2019. szeptember 5-én Marosvásárhelyen elindított felsőfokú szakirányú képzése. Ennek során a hivatásos néptáncosok az egyetem Táncos- és Próbavezető szak néptánc szakirányán tanulhatnak és Bachelor of Arts diplomát szerezhetnek meg.

Az egyszeri kihelyezett képzés a sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi és marosvásárhelyi hivatásos néptáncegyüttesek harminchat táncosával indult el Marosvásárhelyen, valamint a nagyváradi együttes hét tagja ugyanezen program keretein belül a földrajzi közelség miatt Nyíregyházán kezdte meg tanulmányait. A képzésben résztvevők létszáma azóta is lényegében változatlan – jelenleg Marosvásárhelyen 30, Nyíregyházán pedig 5 hallgató tanul.

A Magyar Táncművészeti Egyetem az oktatási programon keresztül a magyar néptánchagyomány Kárpát-medencei intézményes formában történő fennmaradásához kíván hozzájárulni. A képesítés birtokában az erdélyi magyar hivatásos néptáncegyüttesek diplomával nem rendelkező tagjainak lehetőségük nyílik arra, hogy a későbbiek folyamán akár az egyetem mesterképzésén folytassák tanulmányaikat, és az ott szerzett diplomával néptáncot oktassanak, továbbá Romániában felsőfokú végzettségű besorolásba kerülhetnek át.

Az együttműködési ciklus folyamán az egyes szakspecifikus tárgyakat Budapestről delegálják, az olyan elméleti egyetemes kurzusokat, mint például a művelődéstörténet és a mozgásbiológia, pedig a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatói tartják.

„Habár a világjárvány következtében a kontaktoktatást már az első fél év után meg kellett szakítanunk, az eltelt időszak tanulmányi szempontból sikeresnek mondható. A diákok rendkívül szorgalmasak, feladat-orientáltak, és minden szempontból hozzák az elvárt színvonalat” – mondta el Hortobágyi Gyöngyvér, a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc tanszékének a vezetője. „Úgy gondolom, hogy amikor az erdélyi hivatásos együttesek táncosai a képzés végén átveszik a felsőfokú szakirányú képesítésüket, sikertörténetről számolhatunk majd be” – tette hozzá a tanszékvezető.

Másfél tanév távlatából elmondható, hogy a program fogadtatása mind a hallgatók, mind pedig az oktatók és az együttesvezetők részéről rendkívül pozitív. A kihelyezett képzés komoly szakmai igényt elégít ki és egyértelműen hiánypótlónak nevezhető, hiszen pontot tesz egy lassan évtizedes gondolkodási folyamat végére azáltal, hogy lehetőséget biztosít az erdélyi magyar hivatásos táncosoknak a felsőfokú végzettség megszerzésére.

 

A Magyar Táncművészeti Egyetemről:

A Magyar Táncművészeti Egyetem az 1950-ben alapított Állami Balett Intézet jogutódja. Az intézmény 1983-ban vált főiskolává, hét évvel később Magyar Táncművészeti Főiskolává nevezték át, 2017-ben pedig egyetemi minősítést kapott. Az MTE-n általános és középiskolai, továbbá bolognai rendszerű felsőoktatási képzés folyik, így a hallgatók Bachelor of Arts szinten táncművész, illetve táncos és próbavezető, míg Master of Arts szinten táncpedagógus, klasszikus balettművész és néptánc művész szakokon tudják tehetségüket kibontakoztatni.

Az egyetem növendékei a kezdetektől fogva jelen vannak a színpadon is, úgy mint a Magyar Állami Operaház előadásaiban, különböző hazai és nemzetközi pódiumokon (akár önálló előadásokkal is), de nemzetközi versenyeken is lehetőségük nyílik magukat megmérettetni.

Az egyetem a képzésen túl számos egyéb feladatot is vállal és ellát: működteti a mindenki számára elérhető Vályi Rózsi szakkönyvtárat, az Ifj. Nagy Zoltán Színházteremben évente több ezer néző által látogatott műsoroknak ad helyet, valamint a Tánctudományi Kutatóközpont és a 2007 óta minden második évben megrendezésre kerülő konferenciák inspirációt, fórumot és a konferenciakötetekben megjelenési felületet biztosítanak a tánctudomány művelőinek. A hazai és nemzetközi tájékozódást a táncszakmában az intézmény saját kiadványsorozatai, a Tánctudományi Közlemények, illetve a Táncművészet és Tudomány segítik.

text