Népénekek a betlehem körül

A Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium hagyományos betlehemes előadása a Zenepalota Bartók terméből idén a világhálóra költözik át. A magyar nyelvterületek egyházi népénekeiből összeállított, évről évre megújuló zenei anyaggal összeállított dramatikus játékról videófelvétel készül. A videómegosztó portálon a „Népzene tanszak 2020. évi karácsonyi köszöntője” címen látható produkció kényszerűségből így akár a betlehemezés új formájaként is értelmezhető, ha továbbgondoljuk a készítő, Csiszár István népzenész, a zeneművészeti népzene tanszak tanárának szavait, amikor a hagyományokban is megtapasztalható változásokról beszélt.

Egyéni koreográfia

A karácsonyi ünnepkör köszöntő szokásai különböző időket idéznek. A regölés még az archaikus időkből maradt ránk, de az államalapítás óta rakódtak rá keresztény jegyek is, amikor a beköszönő regősök úgy szólnak: „Megjöttek szegény Szent István szolgái hideg, havas országból” – említi elsőként a legrégebbit Csiszár István. Az ütempáros szerkezetű jókívánságokat soroló regölők után már inkább vallásos jelleget ölt a kántálás hagyománya, amikor vallásos népi dallamokat és a szenteste történetéhez kapcsolható egyházi énekeket énekelnek. A legszakrálisabb vonásokat azonban az úgynevezett szentcsaládjárást jellemezte, amikor karácsonykor a közösség felkereste a falu legvallásosabb családját, és együtt imádkoztak.

 
Ezekkel összehasonlítva a betlehemezés egy sajátos koreográfia szerint formálódott dramatikus játék, amelynek szereplői a szent családot és a pásztorokat személyesítik meg. A születés története ebben a formájában már nem nélkülözi a vidám, profán jeleneteket sem.

A betlehemezés fénykorában, amikor még a mindennapi élet része volt, a helyi kultúrák nem igazán keveredtek egymással. Zárt közösségekben művelték, amelyek között ritkán volt átjárás. Az előadást is egy szűk közösség ízlése alakította, tartalmi részét pedig erősen befolyásolták a földrajzi és társadalmi adottságok. A szájhagyomány útján átadott szövegek és énekek hasonlóságát vagy különbözőségét is csak utólag feszegetheti a néprajztudomány – utal arra, hogy ma már nehéz fölfedezni, volt-e élő kapcsolat a betlehem-előadások között.

Assisi-eredő
Egy közös eredő azonban van, mondja: Assisi Szent Ferenc, aki a hagyomány szerint a szenteste történetét egyféle Máriácska-játék formájában ismertette meg a gyerekekkel. Elkészítette a jászolt, a figurákat pedig cérnaszálon mozgatta. Ez lehetett a marionett-bábjáték őse.

 Képgaléria: Csiszár István a betlehemmel

 
Csiszár István első, egy kis bőröndben elférő betlehemét különböző terményekből készítette. Az utóbbi években használatos bábtáncoltató eszköze azonban már egy gyergyói képzőművésszel közös munkája. Ebben rendezték be Jézus születésének
a helyét a kisdeddel, Máriával, Józseffel, a pásztorokkal és a három királlyal.

– Amit én készítettem, nem egy hagyományos betlehemes játék. Városi, népzenét tanító ember lévén sokféle tájegységnek és kornak a népszokásanyagát próbálom ezzel átadni – fogalmazza meg. – Az előadás szövegét Lukács evangéliumának a történetei adják, míg a zenei részben jól megférnek egymás mellett a moldvai csángó, a dunántúli vagy akár a felvidéki dallamok, egyházi népénekek. Ezek egy része a református énekeskönyv zsoltárai között is megtalálhatóak, a Csordapásztoroktól elkezdve a Pásztorok, pásztorok örvendezve kezdetűig.

Változatok egy alapra
A népzenész úgy mondja: azért lehet a különböző forrásból érkezett dalokat büntetlenül egymás mellé tenni, mert a vallásos népénekeknek nincs erős tájjellegük. Mint mondja: népzenei példát keresve Moldva vidékét nem tudják kikerülni, hiszen ott máig csodálatosan élik meg a maguk katolikus világát, rengeteg daluk szól Máriáról és a szent család tagjairól. A betlehemezés adott keretek között változtatható szokás. Ahol erős és teljes volt a hagyomány, ott szó szerint szállt apáról fiúra. Ahol viszont megszakadt vagy újrakezdték, ott az ismert vázat másként öltöztették fel.

– Számunkra is adott a játéknak a váza, de minden évben a népzene tanszakon aktuálisan megismert vidékek anyagából állítjuk össze a dalokat, így újra és újra alakítjuk a betlehemes műsorunkat. Ahogy a csillagot követve mentek házról házra, jókedvűen köszönteni a Megváltót, hirdetni az örömhírt, elmesélve a szenteste történetét. Idei előadásukban a betlehemen kívül láthatók az utóbbi kilenc év előadásainak fotói, videófelvételeinek részletei, hallhatók a régi és mai tanítványok, tanárok közreműködésével megszólaltatott dalok, muzsikák a YouTube-on, ami a honlapról is elérhető.

text