Magyar népmese – hagyományos mesemondás

Jelentkezési határidő: 2021. március 31.

A képzés elméleti és gyakorlati része egymásra épülve biztosítja a hallgatóknak azokat az ismereteket, amelyekkel hagyományos népmesék szóbeli elmondására alkalmassá válnak.

Akkreditációs szám: 12/148/ 2019

Az élőszavas mesemondás ismérvei, hogy nem olvassák, nem egy szóról szóra megtanult mesét mondanak el fejből, valamint, hogy nem ismerjük az elmondott mese íróját. A mesemondók a népmesék szüzséjét, történeti vázát színezik ki, „díszítik fel” improvizatív módon a közönség igényeihez alkalmazkodva, velük interakcióba lépve, a környezetre reagálva és az adott szituációhoz igazodva. Az élőszavas mesemondás tehát a népmese hagyományos, improvizatív, változatokban és a szóbeliségben élő formája, aminek visszahozatalát tűzte ki célul a Hagyományok Háza, és ezt tanítja mesemondó tanfolyamain is.

 A tanfolyam gyakorlati óráin a hallgatók hagyományőrző és színpadi mesemondókkal találkoznak, közös foglalkozások során alakíthatják ki saját mesemondó technikáikat.

Kiknek ajánljuk?

Ajánljuk pedagógusoknak, előadóművészeknek és mindenkinek, aki könnyen kifejezi magát, aki szeret történeteket mesélni, sztorizgatni, aki szeret a társaság középpontjában lenni, szerepelni.

A tanfolyam pedagógusok számára akkreditált, így ők a jelentkezés során elsőbbséget élveznek a nem pedagógus végzettségűekkel szemben. Kérjük szíves megértésüket, a jelentkezések áttekintése után mindenkit tájékoztatunk.

Oktatók és előadók: 

dr. Voigt Vilmos néprajzkutató emeritus professzor 

dr. Raffai Judit - népmesekutató, múzeumpedagógus

dr. Sándor Ildikó - néprajzkutató, egyetemi docens

dr. Agócs Gergely - folklorista, népzenész, mesemondó

Fábián Éva - mesemondó, nédalénekes, Népművészet Ifjú Mestere- és Életfa-díjas

Klitsie-Szabad Boglárka - mesemondó, Népművészet Ifjú Mestere- díjas

Dala Sára - néprajzkutató

 

Tanfolyam díja:

65 000 Ft, melynek első részletét, 30 000 Ft-ot a jelentkezésről kapott visszaigazolás után, utalással kell kiegyenlíteni a HH későbbiekben megadott számlaszámára.

 

Jelentkezési határidő:

2021. március 31.
 

Tanfolyami órák:

2021. április 17-18.

május 8-9.

június 5-6.

szeptember 11-12.

október 16-17.

szomabton 10-18 és vasárnap 10-14 óra közt

 

Időtartama:

60 óra

 

Záróvizsga:

2021. november 20.


A tanfolyam indítását az a felismerés motiválta, hogy miközben a népzene, a néptánc és a kézművesség mozgalmainak kiépített módszertani háttérbázisa van, a szövegfolklórral foglalkozó szakemberek és érdeklődők, akik immár szintén egy országos mozgalmat képviselnek, eddig sem megfelelő segédanyagokkal, sem a fejlesztéshez szükséges szakmai képzési lehetőségekkel nem rendelkeztek. A népmesével kapcsolatban elsősorban az olvasáskultúra, a folklórszövegek nyomtatásban való megjelentetése, vagy egyéb, az írásbeliséget feltételező kérdéskörök mentén lehetett tájékozódni. Tanfolyamunk ezzel szemben a népmese természetes, szóbeli létét, a szájhagyomány által kiérlelt jellegzetességeket tartja szem előtt.

A tanfolyam elméleti részében a hallgatók a népmese, valamint a rokon népköltészeti műfajok jellemzőinek tisztázásán túl megismerkedhetnek a magyar népmesekutató-iskola legfőbb eredményeivel, a magyar népmese nemzeti, illetve táji jellegzetességeivel, valamint a legjelentősebb hagyományőrző mesemondó egyéniségek hagyatékával. Tájékozódhatnak a népmese-és mesemondói hagyomány változásairól, a népmese színpadi jelenlétének állapotáról, a mesei nyelvezet sajátosságairól, valamint arról, hogy a meseszövegekben rögzült nyelvi kódok, hiedelemképzetek, illetve a mesei fantasztikum világának sajátosságai miképpen hatnak a gyermeki pszichére, vagy akár a felnőttek társadalmi tudatára.

A tanfolyam gyakorlati szakaszában a hallgatók hagyományőrző és színpadi mesemondókkal való közös foglalkozások segítségével alakíthatják ki saját mesemondó technikáikat. A módszertani órák keretében megtanulhatják ezen technikák tudatos alkalmazásának, a meseszövegek stílusos, szabad variálásának módját, valamint mindezek hasznosítását a mesemondás tanításának folyamatában. A tanfolyam szakmai gyakorlatát egy mesemondó versenyen való hospitálás, valamint az itt szerzett tapasztalatok közös elemzése egészíti ki.

 

További információ:
Megyeri István
+36 70 668 7282

text