A Malom utcai Táncház jogai az önkormányzathoz kerülhetnek

A számos színes rendezvénynek helyet adó Malom utcai Táncház tulajdonjogára igénylést adott be Székesfehérvár önkormányzata. A cél továbbra is az, hogy az intézmény közművelődési feladatok ellátására alkalmas legyen.

Az Alba Regia Táncegyesület otthonául is szolgáló Táncház épülete – habár nevéből erre következtethetnénk – nem csak a táncnak enged teret. Az elmúlt évtizedekben számos programnak helyet adott: a Királyi Napok mellett volt itt már többek között óvodás gyermekjátszó, számos alkalommal tartottak kézműves workshopokat, és érdekes kiállítás helyszínéül is szolgáltak a Táncház termei. A belső udvar pedig sok egyéb mellett koncerthelyszínként is tökéletesen helytállt.

Ami az ingatlant illeti, jelenleg a magyar állam tulajdonát képezi. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. A nemzeti vagyonról szóló törvény alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára, feladatai elősegítése érdekében, ingyenesen átruházható. A közgyűlés hatáskörében hozott határozat értelmében az önkormányzat kezdeményezi a Székesfehérvár Malom utca 6. szám alatti 1337 négyzetméter területű kultúrház – Táncház – ingyenes tulajdonba adását. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat a tulajdonba adás során felmerülő költségeket is vállalja.

A Táncház város életében betöltött szerepe a tulajdonjog átruházását követően sem változna. Az épület ezután is helyet adhat kulturális szolgáltatásoknak, előadó-művészeti szervezeteknek. Segíti a kulturális örökség helyi védelmét, és a helyi közművelődési tevékenység támogatásában is részt vesz. A funkcióját tekintve továbbra is a lakosságot, az önszerveződő közösségeket, a helyi közművelődési tevékenységeket szolgálja majd az ingatlan.

A képviselőtestületi határozat rögzíti, a tulajdonszerzést követően 15 évig az önkormányzat köteles megóvni az ingatlan állagát, valamint évente beszámolási kötelezettséggel tartozik az átruházott vagyon hasznosításáról. Az önkormányzat a tulajdonjog megszerzéséről számított 15 évig nem idegenítheti el az ingatlant, és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani.


Héjj Vivien

text