A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

Benyújtani 2021. május 4-én éjfélig lehet.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja, illetve 196. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak, amennyiben a pályázó nyilatkozik az alábbiak szerint: a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán a piaci bevételei nem érik el működési költségek legalább felét, vagy
támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatások korlátozott vonzáskörzettel rendelkeznek, ezeket elsősorban magyar állampolgárok fogják igénybe venni (és a külföldi látogatók száma előre láthatóan marginális lesz), és ezért a támogatás előreláthatóan marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre.
Abban az esetben, ha Közlemény hivatkozott pontjaiban megfogalmazott feltételek nem teljesülnek, a jelen pályázat alapján nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikke értelmében állami támogatásnak minősül, és a támogatás az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról szóló 3/2020. (III. 23.) EMET főigazgatói utasításnak a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra vonatkozó, 16-28. pontjai szerinti szabályok betartásával nyújtható.

Pályázati cél: olyan művészeti értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok megrendezésének támogatása, amelyek: 

önálló koncepcióval és egyedi arculattal rendelkeznek,
rendszeres időközönként, ismétlődően megrendezésre kerülnek,
időtartamuk legalább 3 egymást követő nap,
napi programkínálatuk bővebb egyetlen programnál,
a kulturális értékközvetítést fontos elemnek tekintik és magas színvonalon valósítják meg.
A kollégium elvárása, hogy a támogatott fesztivál gazdagítsa nemzeti műveltségünket, a hazai és a nemzetközi előadók jeles képviselői mellett törekedjen a fiatal tehetségek bemutatására. Járuljon hozzá az ország/egy-egy régió/település kultúrájának megismertetéséhez, és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának és színvonalának erősítéséhez. Turisztikai, gasztrokulturális és egyéb tematikájú fesztiváloknál kizárólag a művészeti tartalommal bíró programelemeket támogatja.

A kollégium továbbra is elsősorban a személyes kapcsolatokon alapuló, élőben / közönség előtt megrendezésre  kerülő fesztiválokat kívánja támogatni, de az aktuális járványügyi szabályok, rendezvénytartási korlátozások figyelembevételével lehetőséget kíván biztosítani az online események megrendezéshez is. A pályázóknak a pályázat beadásakor érvényben lévő rendezvénytartási szabályozáshoz, a tervezett esemény időpontjában várható körülményekhez igazodva kell tervezniük eseményeiket. Amennyiben a rendezvénytartásra vonatkozó korlátozások változása a későbbiekben érinti a tervezett esemény megvalósítását, a kollégium – módosítási kérelem benyújtása mellett – lehetőséget biztosít a változtatásra.

.....

text