Kálmán Lajosra emlékeznek a kecskeméti reformátusok

Az egyházzenészként is maradandót alkotott Kálmán Lajosra mindmáig megkülönböztetett tisztelettel gondolnak vissza a Kecskeméti Református Gyülekezet tagjai. Szeptember 5-én a délelőtti istentiszteleten – a kiváló zenepedagógus 100 évvel ezelőtt épp ezen a napon született – több kórusműve és egy általa gyűjtött népdal megszólaltatásával emlékeznek meg róla.

Kálmán Lajos nemcsak főiskolai ének-zene tanárként és népzenekutatóként vált ismertté, egyházzenei munkássága is jelentős. „Mélyen hitt Krisztusban és szolgálta Őt. Krisztus-hitében alázattal szemlélte a világot, népét és tanítványait” – méltatta halála után Zákányi Bálint református lelkész. Kálmán Lajos többek között a református énekeskönyv szerkesztőbizottságának tagja, a Debreceni Református Teológiai Akadémia Doktorok Kollégiuma Hymnológiai Szekciójának elnöke volt, emellett zsoltárfeldolgozásokat komponált, részt vett az egyházmegyei kántorképzés szervezésében és segítette a Kecskeméti Református Gyülekezet énekkarának munkáját is.

A református templomban vasárnap délelőtt, a 9 órakor kezdődő istentiszteleten Kálmán Lajosról is megemlékeznek majd a hívek, a gyülekezet kórusa az ünnepelt két kórusművét szólaltatja meg. A Mikesi Tibor vezette Kecskeméti Vég Mihály Énekkar – amely ezúttal a szokásosnál jóval nagyobb számban énekel majd, hiszen a régi tagok közül is többen és más énekkarok kötelékében lévők is csatlakoztak hozzájuk – előbb Kálmán Lajos Bizodalmas könyörgés genfi zsoltárokra című kórusművét énekli, majd előadásukban az ünnepelt Krisztus, a király (lelkiének kompozíció Balla Péter énekeiből) című énekkarra és orgonára írt alkotása hangzik el. Az ünnepi alkalmon az énekek mellett egy, a neves népzenekutató által gyűjtött népdal is felcsendül. A Kivicses kavicsos a mi házunk eleje című éneket a református általános iskola 6. évfolyamos diákja, Kuti Emma szólaltatja meg.

Szeptemberben egy másik ünnepre is készülnek a kecskeméti református hívek. Szeptember 26-án  délután zenés áhítat keretében emlékeznek majd meg Kecskemét huszadik századi egyházzenei életének kimagasló alakjára, a szintén 100 évvel ezelőtt született Osváth Viktorra. Az ünnepi alkalmon a „kibővített” Kecskeméti Vég Mihály Énekkar tagjaihoz a Budapest-Soroksári Református Egyházközség kórusa, az Osváth Viktor Énekkar is csatlakozik; a tervek szerint az ünnepelt néhány kórusművét fia, Osváth Zoltán vezényli majd.


 
Varga Géza


--------
Kálmán Lajos zenepedagógus, népzenekutató Szabadszálláson született 1921. szeptember 5-én. A Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsész karán történelem, földrajz, néprajz szakon tanult, majd a Zeneakadémián orgona és ének szakon is diplomát szerzett. 1947-től nyugdíjazásáig a kecskeméti Református Tanítóképzőben, illetve annak jogutódaiban dolgozott. Pedagógusi munkája mellett nagy érdeklődéssel fordult a Kiskunságban élő emberek világa, nyelve, kultúrája és az élő hagyományok felé. Népzenekutatóként Kecskemét környékén több mint 1500 népdalt gyűjtött, köztük bugaci pásztorok dalait. 1969-től a kecskeméti népzenei találkozók fő szervezője volt. A kilencvenes években egyházzenével is foglalkozott, zsoltárok keltek életre keze alatt. Halála előtt néhány hónappal jelent meg a Kecskemét környéki népdalkincs kistükre című népdalgyűjteménye, a könyvbemutatón megénekeltette a közönséget. Munkásságának elismeréseként a hírös város díszpolgárává avatták. 1999. november 7-én hunyt el.

text