Az erdélyi magyar népi tánczene

Pávai István angol nyelvű kötete


 
Megjelent a Hagyományok Háza és az MMA Kiadó gondozásában Pávai István Hungarian Folk Dance Music of Transylvania című kötete. A kiadó a gazdagon illusztrált könyvet elsősorban a téma iránt érdeklődő külföldieknek, a diaszpórában élő honfitársainknak, s az angol szaknyelvben elmélyülni kívánóknak szánja.

Dr. Pávai István Szabolcsi Bence- és Martin György-díjas népzenekutató, egyetemi tanár, erdélyi származású lévén, mélyrehatóan tanulmányozta a magyar és a román népzenét. Fő kutatási területe az erdélyi népi tánczene és interetnikus vonatkozásai, továbbá a népzenekutatás története, a népzene dialektológiai sajátosságai, a folklorizmus-jelenségek és az etnikai identitás zenei vonatkozásai. Közel ötvenéves terepmunkája során Erdély és Moldva mintegy 350 településén végzett kutatásokat.

Az erdélyi tánczene az európai hagyományos kultúra kivételesen gazdag és összetett része, az interetnikus kapcsolatok klasszikus példája, és inspirációs forrás a folklórmozgalmak számára világszerte.

Pávai István Az erdélyi magyar népi tánczene című, 2013-ban megjelent könyvében, s annak most kiadott Hungarian Folk Dance Music of Transylvania című angol nyelvű változatában ezt a sokrétű örökséget a magyar közösségek szemszögéből értékeli, de gyakran utal a román, szász és roma hagyományokra.
A mű fontosabb témakörei: a népi tánczene fogalma; a technikai eszközök, a tudományos koncepciók és a gyűjtő-adatközlő viszonyrendszer hatása a kutatás eredményeire; közösségi státuszok és szerepek, etnikai vonatkozások a népi tánczene művelői és használói körében; a népi tánczenét megszólaltató hangszerek, hangszeregyüttesek; a tánckíséret ritmikai, dallami, harmóniai vonatkozásai. A 440 oldalas kötetet 88 fotó, 131 kottapélda, 3 táncíráspélda, 7 fakszimile és két színes térkép illusztrálja.


 Csermák Zoltán
 
 
 

text