Néptáncművészet és kulturális identitás konferencia

Videók

A Magyar Táncművészek Szövetsége, a Hagyományok Háza és a Magyar Táncművészeti Egyetem konferenciát rendezett az 70 éves Magyar Állami Népi Együttes ünnepi évadjában. A konferencia több különböző nézőpontból vizsgálta a színpadi néptánc szerepét, az elhangzott előadásokat gyűjtöttük össze.

 

 
Megnyitó

MIHÁLYI GÁBOR
a Magyar Állami Népi Együttes együttesvezetője

 https://www.youtube.com/watch?v=TipYyGjzYDY
 

 
L. SIMON LÁSZLÓ
Kultúrpolitikus, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója 

Moderátor: Lőrinc Katalin

 https://www.youtube.com/watch?v=K8fanX0zZbI
 

 
HORTOBÁGYI GYÖNGYVÉR
Főiskolai tanár, Magyar Táncművészeti Egyetem

50 év néptánc, honnan-hova? Táncművész és táncpedagógus képzés a Magyar Táncművészeti Egyetemen - MTE Néptánc Tanszék

Előadásom a Magyar Táncművészeti Egyetemen folyó néptáncművész, illetve pedagógus képzéseket mutatja be.
1. Néptánc tagozat, első évfolyamtól a 14-ig. Rövid betekintés a néptánc tagozattól a táncművész BA néptánc szakirány diplomáig. Oktatói utánpótlás program. Bolognai rendszer hozta változások.
2. Pedagógusképzés 1988-tól, vidéki, kihelyezett képzési helyszínek.
3. 2007. Bolognai rendszer bevezetése: Táncos és Próbavezető alapszak, mesterszak. Strukturális változás a pedagógus képzésben is.

Moderátor: Lőrinc Katalin

 https://www.youtube.com/watch?v=qQrHfi931KA
 

 
KÖNCZEI CSONGOR
Néprajzkutató, etnográfus, koreográfus

Az erdélyi magyar színpadi néptánc rövid történeti áttekintése
Az előadás célja, hogy röviden és tömören áttekintse és összefoglalja a hagyományos néptánckultúra erdélyi színpadi reprezentációit a 20. század elejétől napjainkig, érintve és elemezve ennek változásait a mindenkori kultúrpolitika, a falusi hagyományőrző mozgalmak, a revival jellegű városi táncházak, a műkedvelő és hivatásos táncegyüttesek tükrében.

Moderátor: Orza Călin

 https://www.youtube.com/watch?v=qAhpExwJQOA
 

 
HEGEDŰS SÁNDOR
Egyetemi docens, Magyar Táncművészeti Egyetem

A néptáncművészet a posztmodern táncelmélet tükrében
Arra teszek majd kísérletet előadásomban, hogy néptáncot 'táncként' elemezzem, függetlenül annak sajátos népi karakterétől, vagyis mint esztétikai képződményt (alkotást) vegyem szemügyre, napjaink táncelméleti megfontolásaival szembesítsem....

Moderátor: Orza Călin

 https://www.youtube.com/watch?v=_IkfL_8sKp4
 

 
SZŰCS EDIT jelmeztervező,
ÁRVAI GYÖRGY díszlettervező

Tradíció és innováció 
Árvai György és Szűcs Edit évek óta működik közre a Magyar Állami Népi Együttes produkcióiban. Prezentációjuk a munkafolyamat tapasztalatairól számol be.
A színpadi látványvilág, a forma- vagy mintakincs, esetleg a hagyományos képi jel eszközével illeszti őseink vizuális kultúráját a korunknak megfelelő kortárs művészeti szemléletbe. Az ornamentika öröksége, az anyaghasználat, vagy egy-egy technika felelevenítése mind eszköz lehet a látvány- és jelmeztervező kezében. Ezek bármelyikének adaptálása korunk tárgykultúrájába külön-külön is lehetséges, célja a hagyomány szellemi örökségét élővé formálni. 

Moderátor: Bólya Anna Mária

 https://www.youtube.com/watch?v=CyamUwa7BsU
 

 
KELEMEN LÁSZLÓ
A Hagyományok Háza főigazgatója

20 év Állami
Szakmai kapcsolatom a Magyar Állami Népi Együttessel még a Tímár-korszakban kezdődött, Mesti ugyanis felkért az Elindultam szép hazámból című műsoruk zenei betétjeinek megírására. A Hagyományok Háza megalakulásával ez a kapcsolat még szorosabbá vált, nem csak főigazgatóként, de zeneszerzőként is megtiszteltek azzal, hogy egyes műsorok kísérőzenéjét én írhattam meg, vagy állíthattam össze, esetleg zenei betéteket alkothattam mások által szerkesztett előadásokba. A 2000-es Táncos magyaroktól a 2019-es „Kolozsvári piactéren”-ig számos, nagyon változatos igénnyel megfogalmazott műsor megvalósításában vehettem részt, ennek a húsz évnek a zeneszerzői tapasztalatait összegzem előadásomban, kitekintve az Állami főigazgatóságom alatti fejlődésére is.

Moderátor: Bólya Anna Mária

 https://www.youtube.com/watch?v=QAa7Nw0WHSA
 

 
VLADIMIR DEKIC
A KOLO Együttes igazgatója

Megújuló hagyomány
Mi a hagyományos kultúra és a népművészet jövője? Kihívásokkal nézünk szembe, a népművészettel versenyben lévő kulturális kínálat napról napra sokszorozódik, a modern technológia pedig lehetővé teszi egy olyan kulturális tér létrejöttét a fiatalok számára, ami teljes mértékben különbözik attól az örökségtől, amire a mi szakmánk épül. Az előadásom célja nem az, hogy azzal bátorítsam a kollégákat: „nekünk igenis van jövőnk!”, hanem megmutatom, hogy a hagyományos kultúra és a népművészet ideje nem járt le. A jövőben nem csupán létezni fogunk, hanem kiaknázva a modern kor vívmányait, újra közel hozzuk a népművészetet a kulturális élet középpontjához. Építsük együtt a hagyomány jövőjét!

Moderátor: Bólya Anna Mária


 
DAVIDE CICCHETTI
A Classics Management igazgatója

 A népművészet és előadóművészet mint a kulturális hagyományok hordozója – tapasztalatok a Magyar Állami Népi Együttes turnéjának szervezéséről
A néptánc találkozása a kortárs előadóművészettel – a hagyomány találkozása az új szokásokkal. A néptánc találkozása a klasszikus zenével, a néptánc és a multimédia – A Liszt mozaikok c. előadás példáján keresztül, tapasztalatok a turné szervezéséről. 

Moderátor: Bólya Anna Mária

https://www.youtube.com/watch?v=whHMFDWV2ow

text