Interetnikus kapcsolatok

70 éves Pávai István népzenekutató

Pávai István Szabolcsi Bence-díjas etnomuzikológus, egyetemi tanár 1951. december 10-én született Székelyudvarhelyen.

Pávai István 1970-ben érettségizett a Székelykeresztúri Gimnáziumban. Muzikológus diplomát 1976-ban szerzett a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián, diplomadolgozatának címe a Sóvidéki népzene volt. 2005-ben a budapesti Zeneakadémián szerzett PhD fokozatot, doktori disszertációját A tánczene és interetnikus kapcsolatai az erdélyi magyar néphagyományban címmel védte meg.

Tanárai között volt – az egykori Kodály-tanítvány – Jagamas János, akinek az 1950-es években gyűjtött anyagai, nagy hatással voltak az fiatal kutatóra.

Pávai István magyar, román, német, zsidó és cigány népzene-, néptánc- és néprajzi anyagai összesen több mint 650 óra hang- és mozgóképfelvételből, valamint több ezer szkennelt archív fotó és helyszíni fényképfelvételből állnak, melyeket a történelmi Erdély, Partium és Moldva minden fontosabb néprajzi tájáról, szórványosan a Dunántúlról, Szlavóniából, az Alföldről, és a Felvidékről gyűjtött be.

A közel félévszázados gyűjtőmunka során a korábban zenei szempontból már jól feltárt néprajzi tájegységek mellett olyanokat is felkeresett, amelyek dallamanyaga még a kutatók számára is kevéssé volt ismert. Elsősorban a néptáncokat kísérő hangszeres és énekelt zene, valamint az interetnikus népzenei kapcsolatok dokumentálására törekedett.

A nevéhez fűződnek török és szláv népzenei gyűjtések is, melyeket a dobrudzsai bolgár, lipován, török, tatár és muzulmán cigány közösségek, továbbá a koszovói törökök, krimi tatárok és azeriek körében végzett.

1994 óta dolgozik a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Zenetudományi Intézetében, amelynek jelenleg tudományos főmunkatársa, 1999–2002 között a Népzenei Archívum vezetője, jelenleg a Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum vezetője.

2001–2016 között a Hagyományok Háza keretében működő Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum alapító vezetőjeként tevékenykedett, 2017-től Hagyományok Háza címzetes igazgatója.

1998 óta tanít a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi és Népzene Tanszékén, amelynek jelenleg habilitált egyetemi tanára. 2017-től az Egyetemi Doktori Tanács tagja, a DLA Doktori Tanács tagja és a DLA népzenei doktori alprogram vezetője.

2012-ben megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, 2021-ben pedig Magyar kultúráért-díjban részesült.

(Via Zeneakadémia, Hagyományok Háza, pavai.hu)

text