Topolyán koncertezett az erdélyi Üsztürü zenekar

A kolozsvári Üsztürü számos módon kapcsolódik Vajdasághoz, nem először járnak nálunk, illetve a sepsiszentgyörgyi Háromszék Együttesben hosszabb ideig dolgoztak együtt vajdasági zenészekkel, Topolyára is az összetartozás érzésével jöttek.

  Szász Lőrinc bőgős, Üsztürü zenekar, Erdély:
Most is lúdbőrzik a hátam, hiszen mi megtapasztaltuk az elnyomást, és nagyon keveset tudtunk egymásról. Az első élmény az volt, hogy elkezdtünk beszélni, és majdnem még a tájszólás is hasonló volt a vajdaságiaknak mint a miénk.

A zenekar kalotaszegi, mezőségi, küküllő-menti autentikus népzenét játszik, számos olyan részlettel, melyet eredeti forrásból, adatközlőktől, vagy, ahogyan Székelyföldön mondják, nótafáktól tanultak. A kutatás során a gyökereket, a népi muzsika nemzeteket összekapcsoló ősi elemeit keresik.

Szász Lőrinc bőgős, Üsztürü zenekar,Erdély:
Nagyon fontos, én úgy érzem, hogy anélkül nincsen magyar kultúra, hogy ne ismernénk a környező népeknek a kultúráját és emiatt ahol találkozási pontok vannak ugyanúgy megtanuljuk, ugyanolyan szeretettel a szomszéd nép muzsikáját is, annál is inkább, hogy sok esetben ők hordozzák tovább a mi archaikus részeinket, meg van fordítva is. A lényeg az, hogy közösen, a táncház mozgalom zenészei ugyanezt képviselik és ez szerintem az egyik legjobb megoldás arra, hogy egymást megismerjük és egymás mellett tudjunk békességben és egymást erősítve élni.

text