Hodorog András 80 éves

Vannak az embernek tanárai, vannak az embernek példaképei. Ha a kettő találkozik, úgy hiszem, azt hívják mesternek. Nagyon boldog és hálás vagyok, hogy van mesterem. A közös történetünk nem ma kezdődött, az én léptékemmel mérve legalábbis biztosan nem. Az azóta eltelt évek, sőt évtizedek során hangszerismeretet, muzsikát, ezáltal megélhetést, hivatást, küldetést adott a kezembe. Reméltem és remélem, hogy legalább bizonyos mértékig viszonozhattam, viszonozhatom neki azt, hogy az életemet meghatározó zenei világ alapvető bástyája, aki nélkül sem én, sem az engem körülvevő népzenei közeg nem lenne ma az aki/ami. Máma éppen 80 esztendős lett. Ugyan két éve megjártuk Amerikát is együtt, s ott készült kép a Times Square, meg a Washington Bridge előtt, de talán az alábbi mégis a számomra egyik legkedvesebb régi közös képünk 19 éves koromból. András bácsi vezeti a dallamot, én igyekszem utána fújni. Adja a Jóisten, hogy még sok ilyen közös zenélésben legyen részünk. És éltesse még nagyon sokáig a magyar öreg hangszeres mesterek egyik legnagyobbikát erőben, egészségben!

Salamon Soma

(A videón pedig egy serény magyarost fújunk el közösen az amerikai út előestéjén Tordason)

Hodorog András klézsei furulyás meghatározó moldvai csángó népzenész. A furulyajátékot anyai nagyapjától sajátította el. Hangszeres tudása nem csak a tánczenére korlátozódik, hanem a magyarság dallamkincséhez tartozó énekes hagyományt is jól ismeri. Hagyományőrzésben édesanyja, Hodorog Luca példáját követi, aki Klézse falu híres nótafája, mesemondója, régi szokások tudója volt. Hodorog András zenéjét a sok-sok gyűjtés mellett (pl. Kallós Zoltán, Pávai István) kiadványok is őrzik. Ugyanakkor maga is részt vett számos népzenei táborban, táncházakon, fellépésen, ahol tanította és bemutatta tudását. Ő a moldovai furulyamuzsika egyik legmeghatározóbb képviselője. Dallamai beépültek a népzenét tanulók tananyagába.
A Népművészet Mestere díjat 2016-ban kapta meg.

forrás
http://nepmuveszetmesterei.hu/index.php/dijazottak-neve/535-hodorog-andras

text