Magyar népmese – hagyományos mesemondás

Jelentkezési határidő: 2022. február 7.

Magyar népmese – hagyományos mesemondás
A képzés elméleti és gyakorlati része egymásra épülve biztosítja a hallgatóknak azokat az ismereteket, amelyekkel hagyományos népmesék szóbeli elmondására alkalmassá válnak.

Az élőszavas mesemondás ismérvei, hogy nem olvassák, nem egy szóról szóra megtanult mesét mondanak el fejből és nem ismerjük az elmondott mese íróját. A mesemondók a népmesék szüzséjét, történeti vázát színezik ki, „díszítik fel” improvizatív módon a közönség igényeihez alkalmazkodva, velük interakcióba lépve, a környezetre reagálva és az adott szituációhoz igazodva. Az élőszavas mesemondás tehát a népmese hagyományos, improvizatív, változatokban és a szóbeliségben élő formája, aminek visszahozatalát tűzte ki célul a Hagyományok Háza, és ezt tanítja mesemondó tanfolyamain is.

 A tanfolyam gyakorlati óráin a hallgatók hagyományőrző és színpadi mesemondókkal találkoznak, közös foglalkozások során alakíthatják ki saját mesemondó technikáikat.

Ajánljuk pedagógusoknak, előadóművészeknek, azoknak, akik közönség előtt kell beszéljenek, felszólaljanak és mindenkinek, aki könnyen kifejezi magát, aki szeret történeteket mesélni, sztorizgatni, aki szeret a társaság középpontjában lenni, szerepelni.

Oktatók és előadók: Voigt Vilmos, Raffai Judit, Sándor Ildikó, Agócs Gergely, Fábián Éva, Klitsie-Szabad Boglárka, Dala Sára

Tanfolyamunk 2021-ben a SZKÖI felterjesztésére belekerült az Szellemi Kulturális Örökség Jó gyakorlatok nemzeti jegyzékébe

A tanfolyam indítását az a felismerés motiválta, hogy miközben a népzene, a néptánc és a kézművesség mozgalmainak kiépített módszertani háttérbázisa van, a szövegfolklórral foglalkozó szakemberek és érdeklődők, akik immár szintén egy országos mozgalmat képviselnek, eddig sem megfelelő segédanyagokkal, sem a fejlesztéshez szükséges szakmai képzési lehetőségekkel nem rendelkeztek. A népmesével kapcsolatban elsősorban az olvasáskultúra, a folklórszövegek nyomtatásban való megjelentetése, vagy egyéb, az írásbeliséget feltételező kérdéskörök mentén lehetett tájékozódni. Tanfolyamunk ezzel szemben a népmese természetes, szóbeli létét, a szájhagyomány által kiérlelt jellegzetességeket tartja szem előtt.

A tanfolyam elméleti részében a hallgatók a népmese, valamint a rokon népköltészeti műfajok jellemzőinek tisztázásán túl megismerkedhetnek a magyar népmesekutató-iskola legfőbb eredményeivel, a magyar népmese nemzeti, illetve táji jellegzetességeivel, valamint a legjelentősebb hagyományőrző mesemondó egyéniségek hagyatékával. Tájékozódhatnak a népmese-és mesemondói hagyomány változásairól, a népmese színpadi jelenlétének állapotáról, a mesei nyelvezet sajátosságairól, valamint arról, hogy a meseszövegekben rögzült nyelvi kódok, hiedelemképzetek, illetve a mesei fantasztikum világának sajátosságai miképpen hatnak a gyermeki pszichére, vagy akár a felnőttek társadalmi tudatára.

A tanfolyam gyakorlati szakaszában a hallgatók hagyományőrző és színpadi mesemondókkal való közös foglalkozások segítségével alakíthatják ki saját mesemondó technikáikat. A módszertani órák keretében megtanulhatják ezen technikák tudatos alkalmazásának, a meseszövegek stílusos, szabad variálásának módját, valamint mindezek hasznosítását a mesemondás tanításának folyamatában. A tanfolyam szakmai gyakorlatát egy mesemondó versenyen való hospitálás, valamint az itt szerzett tapasztalatok közös elemzése egészíti ki.

 

Tanfolyami alkalmak:

február 26-27.

március 26-27.

április 23-24.

május 7-8.

május 28-29.

VIZSGA: június 4.

 

Időtartama: 60 óra

 

Képzés díja: 65 000 Ft, ami két részletben fizethető

 

Jelentkezési határidő: 2022. február 13. 

Akkreditációs száma: 12/148/2019

 

További információ:
Megyeri István

+36 70 668 7282
2022. február 26. szombat
Jelentkezési határidő:
2022. február 7.
Aktuális képzések
 

text