Népi kultúrától a kortárs tánctechnikákig

Változatos tantervet kínál a Sapientia

Színvonalas, a népi kultúrát, ezen belül pedig a táncművészetet ismertető képzést kínál néptáncegyüttesek tagjai számára, vagy a táncot oktató pedagógusokat nevel ki a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karán két éve indított táncművészeti szak. A kezdeti kihívásokról, a szakon történő képzésről, a fő célkitűzésekről az egyetem egyik oktatója, valamint diákja beszélt a Krónikának.

Noha elsősorban a hivatásos együttesek utánpótlásának biztosításáért jött létre, változatos képzést kínál minden hallgatónak a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karán két éve indult táncművészet szak. Hiánypótló képzést nyújt, hasonló magyar nyelvű, felsőoktatási képzés ugyanis egyedül a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem keretében zajlik, itt azonban nem oktatnak néptáncot. Erre fektet különös hangsúlyt a táncosokat és pedagógusokat nevelő szakképzés, amely a népi technikákon kívül balettet, polgári táncokat és különböző kortárs tánctechnikákat is kínál a hallgatói számára – mondta el a Krónikának Könczei Csongor, a táncművészet szak oktatója. Szakképzett utánpótlást kinevelni Hozzátette, bár a szak hivatalosan táncművészetként indult el, az erdélyi magyar közösség szociokulturális körülményei miatt a táncművészet alatt térségünkben többnyire néptáncot értünk, ugyanis a hat hivatásos együttes, illetve a több mint kétszáz műkedvelő néptáncegyüttes olyan szakemberek képzését követeli meg, akiket a társulatok később alkalmazni tudnak. HIRDETÉS Könczei Csongor kifejtette, az erdélyi néptáncegyüttesek folyamatos táncoshiánnyal küzdenek, így nem titok, hogy a szak elsősorban az erdélyi néptáncegyüttesek utánpótlásáért alakult.

A hivatásos táncoshiány egyébként két okra is visszavezethető: egyrészt a szakmában töltött rövid idő és a korai nyugdíjazás, másrészt a képzésbeli hiányosságok jelentenek gondot. Sokan ugyanis Magyarországon végzik tanulmányaikat, ahonnan ritkán térnek vissza. „Eddig, aki amatőrként ügyesen teljesített, felvették egy profi együttesbe, és rögtön hivatásos lett. Mi azt szeretnénk, ha – mint minden más műfajban – ebben a szakmában is lenne képzett utánpótlás, illetve a táncpedagógusok kinevelése is nagyon fontos” – osztotta meg. Balett, kortárs tánc, népi gyermekjátékok A táncművészet szak elindítását egy hároméves előkészítő folyamat előzte meg, amelyet a képzés teljes struktúrájának kialakítása, illetve a tanszék megszervezése követett. Mint mondta, az igazi kihívás azonban az első évfolyam ballagás utáni elhelyezkedésekor esedékes, akkor ugyanis világosan kiderül, milyen szakembereket képzett a három év alatt az intézmény.

A táncművészeti szakon jelenleg Feketelaki Tibor, Székely Melinda és Könczei Csongor tanít több tantárgyat, amelynek közel fele a néptánccal és a népi kultúrával kapcsolatos. Szerepel köztük néptánctechnika is, amely az oktató szerint azért fontos, mert a mai táncosok nem születnek bele a hagyományos táncokba, így technikai képzéssel kell felgyorsítani a több évtizedes folyamatot. Ezenkívül Jakab Melinda koreográfustól ugyanakkor klasszikus balettet, Sinkó Ferenc színművésztől kortárs tánctechnikákat, Szabó Anikó táncos-oktatótól történeti, azaz reneszánsz táncokat sajátíthatnak el a hallgatók. Az etnokoreológia, azaz néptánctudomány keretén belül különböző nemzetiségek táncairól tanulnak a diákok. Az elméleti tantárgyak közt szerepel továbbá tánc- és zeneelmélet, a kinetográfia (táncjelírás), magyar, román, illetve egyetemes színháztörténet is. A szakon bővített pedagógiai oktatás is zajlik, a fakultatív, általános jellegű pedagógiai képzés – amelyet egyébként minden hallgató felvesz a tantárgyai közé – egy specifikus, táncoktatást és népi gyerekjátékokat felölelő modullal egészül ki. Könczei Csongor elmondta, hosszú távú céljuk, hogy a szakemberkézéssel a táncoktatást bevezessék az iskolákba. Hozzátette, bár egyre többen foglalkoznak néptánccal, a színvonal még mindig nem tart ott, mint Magyarországon. Felhívta ezért a felvételi előtt álló, a tánc világától megbabonázott diákok figyelmét, hogy 2022 őszén újabb képzés indul, ahova várják azokat, akik mélyebben megismerkednének a népi kultúrával, esetleg táncosként vagy tanárként szeretnének később elhelyezkedni.

Együttműködés a kar filmművészetis diákjaival A hallgatók számára új lehetőség a táncművészeti szak a Sapientia EMTE kolozsvári karán. Mureșan Alice, a táncművészet szak másodéves hallgatója – aki korábban főként kortárs tánccal foglalkozott – a Krónikának elmondta, számára kifejezetten hasznos a tantárgyak sokszínűsége, mert így a néptánctudás bővítése mellett a kultúrával és népi hagyományokkal való ismereteit is elmélyítheti. „A kolozsvári táncművészet szak létrejötte számomra új kezdetet és új lehetőségeket jelent – és merem állítani, hogy nemcsak nekem, hanem a tánccal és mozgással foglalkozó embereknek egyaránt. Fontosnak tartom, hogy a táncpedagógusok más szakmához hasonlóan szakképzett oktatásban részesüljenek” – fogalmazott. Mint mesélte, a tanszéken oktatott tantárgyakon kívül a hallgatók a különböző műhelymunkákon vehetnek részt, illetve a filmművészetis diákokkal is együttműködhetnek, ahol szintén alkotói készségeiket és kreativitásukat fejleszthetik. „Hiszek abban, hogy a tánc mint önkifejezési lehetőség az emberi élet mindennapjainak része, ami attól gyönyörű, hogy változatos, és hogy mindenkiben ott lakik” – egészítette ki Alice.

 Oláh Eszter

text