Folkrádió

Dalszöveg

Egy véletlenszerűen kiválasztott szöveg

Mutass egy másikat!

gyűjtés

Sárig bosztán levele

1.
Sárig bósztán levele,
Le az utcán le le le,
Le az utcán le le le.
2.
Szeretőm elejibe
Szeretőm elejibe
3.
Fëlülék a zölibe,
Fëlülék a zölibe,
4.
Kacagék a szëmibe,
Kacagék a szëmibe.
*
5.
Le ăz utcán s még vissza,
Le az utcán, még vissza,
6.
Sërvetëmët add vissza,
Sërvetëmët add vissza.
7.
Mert ha vissza nem adod,
Kitépëm a hajadot.
Mert ha vissza nem adod,
Kitépëm a hajadot.
előadó:
Duma György
előadásmód:
ének
etnikum:
magyar
gyűjtő:
Jagamas János
település:
Bogdánfalva
nagytáj:
Moldva és Bukovina
forrás:
Romániai magyar népdalok. Közzétette Jagamas János és Faragó József, Kriterion Könyvkiadó 1974
kotta:

Legutoljára beküldött

gyűjtés

Szegén Szabó Erzsi
Mind elveszté magát
Csütörtökön este
A virágos kertbe.

Az ő kicsi fiát
Aprán elaprítá,
Aprán elaprítá,
Csihánbo takará,
Csihánbo takará,
Disznyóknak kihányá.

István király, Broncfi
Két szemivel látá,
Két szemivel látá,
Két fülivel hallá.

Az ő küs fiának
Keserves sírását,
Az ő küs fiának
Keserves sírását.

Anyám, édesanyám,
Az éjjen álmodtam:
Egy feteke kereszt
Fejem felett vala.

Apró veres gyüngyök
Róla fődre hulltak,
Apró veres gyüngyök
Róla fődre hulltak.

Két feteke holló
Vállaimra szálltak,
Két feteke holló
Vállaimra szálltak.

Két sing selyem sinór
Ujjam között jádzott,
Két sing selyem sinór
Ujjam között jádzott.

Lányom, édes lányom,
Nem eppen jó álom,
Lányom, édes lányom,
Nem eppen jó álom.

A feteke kereszt
Bánatjaid lesznek,
A feteke kereszt
Bánatjaid lesznek.

Apró veres gyüngyök
A könnyhullatásid,
Apró veres gyüngyök
A könnyhullatásid.

Két feteke holló
Hóhérjaid lesznek,
Két feteke holló
Hóhérjaid lesznek.

Két sing selyem sinór
Akasztófád leszen,
Két sing selyem sinór
Akasztófád leszen.
előadó:
Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona
előadásmód:
ének
műfaj:
ballada
etnikum:
magyar
gyűjtő:
Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
település:
Lészped
nagytáj:
Moldva és Bukovina
felvétel időpontja:
1954.03.26.
leírás:
„csihán” = csalán „sing” = régi hosszmérték, 62.2 cm
forrás:

"Hallgassátok meg, magyarim...". Keresztmetszet a magyar népzenéről 2.