Népmese – hagyományos mesemondás

Időpont

2024. February 24. Saturday

Helyszín

Hagyományok Háza

1011 Budapest, Corvin tér 8.

Magyarország

60 órás, pedagógusok részére akkreditáltatott képzés


Intézmény nyilvántartási száma: B/2020/000425
Akkreditációs száma: 12/148/2019

A képzés elméleti és gyakorlati része egymásra épülve biztosítja a hallgatóknak azokat az ismereteket, amelyekkel a hagyományos népmesék szóbeli elmondására alkalmassá válnak.

pál istván nógrádi mesemondó, agócs gergely

Fotó: Farkas József
Kinek ajánljuk képzésünket?

Elsősorban—de nem kizárólag—pedagógusoknak ajánljuk népmese-ismereti és mesemondó-képzésünket, melyen a résztvevők jártasságot szerezhetnek a hagyományos magyar népmesék világában és azok szüzséalapú, rögtönző, szóbeli elmondásában. Ajánljuk mindenkinek, aki könnyen kifejezi magát, aki szeret történeteket mesélni, aki szeret a társaság középpontjában lenni, szerepelni—és annak is, aki ezekben fejlődni szeretne, akinek ez a mindennapi munkájában segítséget jelent.

A hagyományos, „eszköztelen”, élőszavas mesemondás ismérvei ugyanis, hogy nem olvassák, nem egy szóról szóra megtanult mesét mondanak el fejből, hanem a mesemondók a népmesék szüzséjét, történeti vázát színezik ki, „díszítik fel”, rögtönözve, a közönség igényeihez alkalmazkodva, velük interakcióba lépve, a környezetre reagálva és az adott szituációhoz igazodva. Az élőszavas mesemondás tehát a népmese hagyományos, improvizatív, változatokban és a szóbeliségben élő formája, ennek a hagyománynak az életben tartását tűzte ki célul a Hagyományok Háza, és ezt tanítja mesemondó tanfolyamain is.

A képzés elméleti és gyakorlati része egymásra épülve biztosítja a hallgatóknak azokat az ismereteket, amelyekkel hagyományos népmesék szóbeli elmondására alkalmassá válnak.


Mit kínál képzésünk?


Tanfolyamunkon folkloristák, mesemondók, a népmesével gyakorlatban foglalkozó szakemberek beszélnek a népmese kutatástörténetéről, gyűjtésmódszertanáról, hagyományos és mai mesemondási technikákról, azok elsajátításáról, műfaji sajátosságokról, a mesemondó mozgalomról, a mese, a mesemondás pedagógiai, lélektani és közművelődési aspektusairól.

A szövegfolklór-gyűjtemények terén segítünk eligazodni, saját népmese-repertoárt és a mesemondásban egyéni stílust kialakítani hallgatóinknak.

A gyakorlati órákon a hallgatók hagyományőrző és színpadi mesemondókkal találkoznak (archív felvételekről és élőben is), közös foglalkozások során fejleszthetik narratív készségüket, mesemondó technikájukat, szóbeli és írásbeli feladattal mesei nyelvezetben való jártasságukat.

A képzés során minden résztvevő legalább egy magyar népmesét elmond, amire az oktatók azonnali visszajelzést adnak, tanácsaikkal segítve őt. A képzés egy külön időpontban szervezett szóbeli elméleti vizsgával zárul.

A tanfolyam indítását az a felismerés motiválta—még 2008-ban—hogy miközben a népzene, a néptánc és a kézművesség mozgalmainak kiépített módszertani háttérbázisa van, a szövegfolklórral foglalkozó szakemberek és érdeklődők, akik immár szintén egy országos mozgalmat képviselnek, eddig sem megfelelő segédanyagokkal, sem a fejlesztéshez szükséges szakmai képzési lehetőségekkel nem rendelkeztek. A népmesével kapcsolatban elsősorban az olvasáskultúra, a folklórszövegek nyomtatásban való megjelentetése, vagy egyéb, az írásbeliséget feltételező kérdéskörök mentén lehetett tájékozódni. Tanfolyamunk—és a Hagyományok Háza minden, szövegfolklórral kapcsolatos tevékenysége—ezzel szemben a népmese természetes, szóbeli létét, a szájhagyomány által kiérlelt jellegzetességeket tartja szem előtt.

2021 óta ezt a tanfolyami és (népmese) hagyomány-átörökítési módszertant az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség jó gyakorlatok nemzeti regiszterére kerülése is hitelesíti, lásd ITT.

Aki szeretne előzetes betekintést nyerni tanfolyamunkba, annak ajánljuk az UNESCO-felterjesztéshez készült összefoglaló filmünket!

A képzés időbeosztása

A képzést februártól május végéig öt hétvégén tartjuk szombati (10.00-18.00) és vasárnapi (9.00-14.00) napokon.


Tanfolyami alkalmak

2024. február 24-25.
2024. március 16-17.
2024. április 6-7
2024. április 27-28.
2024. május 11-12.
A vizsga időpontja: 2024. június 1.


Oktatók

Agócs Gergely, néprajzkutató, népzenész, mesemondó (Hagyományok Háza)
Dala Sára, néprajzkutató (Hagyományok Háza)
Fábián Éva, mesemondó, népdalénekes (Óbudai Népzenei Iskola)
Gulyás Judit, népmesekutató (HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézet)
Klitsie-Szabad Boglárka, néprajzkutató, mesemondó (Meseszó Egyesület)
Raffai Judit, népmesekutató (Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka)
Sándor Ildikó, néprajzkutató, mesemondó (Hagyományok Háza)
Stiblár Erika, tanácsadó szakpszichológus


Tanfolyami díj


A tandíj egy összegben: 85 000 Ft

Részletfizetési lehetőség:
Első részlet (40.000 Ft) befizetése a jelentkezéskor, legkésőbb 2024. január 18-ig
Második részlet (45.000 Ft) befizetésének időpontja: 2024. március 20-ig

A tandíjat a következő bankszámlára kérjük befizetni:
Bankszámlaszám: 10032000-01739716-00000000
Kedvezményezett neve: Hagyományok Háza
A közlemény rovatba kérjük feltüntetni az alábbiakat: Népmese tandíj 61201/6511 *jelentkező neve*


Kedvezményes részvételi lehetőség


2024-ben egy fő számára kedvezményes, 10% önrészt tartalmazó (tehát 90 %-kal csökkentett díjú) helyet is hirdetünk.

Ezzel szeretnénk lehetőséget biztosítani idén is olyan valakinek, aki kellően motivált és szívesen tanulna a hagyományos, rögtönző mesemondásról, használná a tanult elméleti és gyakorlati ismereteket a magyar népmeséről mesemondóként, akár pedagógiai munkája során – de a tanfolyam díját nehéz lenne előteremtenie, illetve aki olyan térségből, településből, intézményből érkezik, amely az anyagi erőforrások vagy a kultúrához való hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetben van.

A jelentkezési határidőig beküldött pályázatokról a képzés szakmai felelősei döntenek, a fenti szempontok figyelembevételéve, és egy héten belül értesítik az érdekelteket. A kedvezményes helyet betöltő hallgatóra is vonatkoznak a felnőttképzési szerződésben felsoroltak: a megjelölt maximális hiányzás mértékét nem lépheti túl, s amennyiben sikeres záróvizsgát tesz, tanúsítványt, és (ha pedagógus) akkreditációs pontokat kap.

Az kedvezményes hely elnyeréséhez várjuk a következőket: a jelölt rövid, tényszerű (szakmai) önéletrajza + fél-maximum 1 oldalas szabad szövegezésű motivációs levél (Word dokumentum; Times New Roman; 12-es betűméret) arról, hogyan viszonyul a népmeséhez, mesemondáshoz, hol és hogyan használná fel a képzésen megszerzett tapasztalatokat, a hagyományos mesemondást a munkájában stb.

Kérjük, ezeket Nagy Viktória szervezőnek az alábbi e-mail címére küldjék: nagy.viktoria@hagyomanyokhaza.hu


A jelentkezés menete

A tanfolyamra az alábbi linken elérhető jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni:
Jelentkezem a tanfolyamra

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés a kért dokumentumok feltöltésével és a tandíj teljes vagy legalább az első részletének befizetésével válik érvényessé.

Jelentkezési határidő vége: 2024. január 18.


A jelentkezés feltételei

A képzésre való jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány. Felhívjuk figyelmét, hogy a tanfolyam elvégzésével csak a pedagógus végzettséggel rendelkező hallgatók kapnak akkreditált tanúsítványt. Az online jelentkezési lap beküldésével a jelentkező elfogadja a jelen felhívásban írtakat (így különösen a részvételi díjjal, eszközökkel kapcsolatos és egyéb részvételi feltételeket), emellett hozzájárul személyes adatainak a következő célok érdekében történő kezeléséhez: a megadott adatokat a Hagyományok Háza a jelentkezés adminisztrációjához, a jelentkezettek értesítéséhez, a képzési szerződések előkészítéséhez használja fel. A jelentkezési lapot beküldő tudomásul veszi, hogy személyes adatai kezelésének egyéb feltételeit a Hagyományok Háza erre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatója https://hagyomanyokhaza.hu/hu/adatvedelem tartalmazza.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon pontos, a személyi igazolványában szereplő adatokat és valós elérhetőséget (cím, e-mail, telefonszám) adjon meg!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum feltöltése nélkül a jelentkezést nem tudja lezárni és elküldeni!

A jelentkezési határidő jogvesztő: a határidőn túl érkező jelentkezések érvénytelenek, így azokat a Hagyományok Háza nem bírálja el.

Jelentkező tudomásul veszi, hogy a minimális létszám (15 fő) betöltésének hiányában a Hagyományok Háza a képzést nem indítja el, illetve a maximális létszám (40 fő) elérése esetén, az első 40 főn túli jelentkezők várólistára kerülnek, és csak az esetlegesen kieső résztvevők helyének feltöltése esetén, jelentkezési időrendi sorrendben van lehetőség a tanfolyamra való bekerülésre. A Hagyományok Háza a sikeres jelentkezésről e-mail formájában értesíti a jelentkezőket.

Általános információ és tájékoztatás

A Hagyományok Háza a képzéssel kapcsolatban kizárólag írásban ad felvilágosítást a jelentkezők részére
a nagy.viktoria@hagyomanyokhaza.hu e-mail címen kérhető.

Kapcsolódó oldalak

Részletek + jelentkezés

A Folknaptárba bárki felvihet eseményeket. Az adatokat próbáljuk ellenőrizni, igyekszünk napra készek lenni, de felelősséget sajnos nem tudunk vállalni a pontosságukért.