Folkszemle, 2013. december hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás

Varga Sándor

Néptáncgyűjtések adatolása és értelmezése*
Visai (mezőségi) példák alapján

Tartalom

I. Bevezetés: a tánckutatás társadalmasítása
II. A kutató kérdésfeltevéseit befolyásoló tényezők
III. A mezőségi népi kultúra térbeli tagolódása
  III.1. A mezőségi népzenei és táncdialektus körülhatárolása és belső tagolódása
IV. A tánckészlet átalakulása
  IV.1. Rituális táncok
  IV.2. Román ritka legényes bottal: a (româneşte) în botă
  IV.3. Legényesek
  IV.4. Négyes
  IV.5. Páros táncok
    IV.5.a. A párkezdő lassú
    IV.5.b. A csárdás és a szökős
    IV.5.c. Változások motíumkincsben és az előadásmódban
    IV.5.d. Térhasználat a forgós-forgatós táncokban
    IV.6. Komplex szociotípusú táncok
    IV.7. Egyéb táncszerű mozdulatok
V. Felhasznált irodalom

Néptáncgyűjtés Visában, 1997

első fejezet »


* A dolgozat alapjául szolgáló kutatást az OTKA NK 77922 sz. pályázata támogatta.

 

Folkszemle, 2013. december hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás