Folkszemle, 2013. december hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás

Varga Sándor

Néptáncgyűjtések adatolása és értelmezése
Visai (mezőségi) példák alapján

tartalom | I | II | III | IV | IV.1 | IV.2 | IV.3 |IV.4 | IV.5.a | IV.5.b | IV.5.c | IV.5.d | IV.6 | IV.7 | V

IV. A tánckészlet átalakulása

A 20. század során a különböző tánctörténeti divatok hatására a belső-mezőségi falvak – így a palatkai tánckörzet – tánckészletében, valamint a táncaik formai megjelenésében jelentős változások következtek be. Ezek a történeti anyag feltárásával és/vagy recens néprajzi gyűjtések segítségével érhetők tetten. A különböző táncok megjelenése, illetve eltűnése mögött bizonyíthatóan társadalmi-gazdasági okok állnak, az új divathullámok megjelenésében és elterjedésében a helyi interetnikus kapcsolatoknak is fontos szerepe volt.

A hagyományos, paraszti tánckultúra változásainak vizsgálatában segítségemre voltak Martin Györgynek és munkatársainak európai és kárpát-medencei tánctörténeti rétegekkel kapcsolatos kutatási eredményei.[29] Az 1900-as évek első harmadában megjelenő polgári, majd modern és posztmodern táncokkal és tánczenékkel azonban nem, vagy csak érintőlegesen foglalkozott a magyar néptánckutatás,[30] ezért ezek vizsgálatakor az elszórtan rendelkezésre álló tánctörténeti adatok mellett elsősorban adatközlőim visszaemlékezésére szorítkoztam.

« előző fejezet

[29] Martin 1980a. 39-41; Martin 1980b. 79-83; Martin 1980c. 138-141, 169-183; Martin 1980d. 188-229; Martin 1980e; 1997a; 1997b; Pálfy 1988; Pesovár E. 1980. 279-284.

[30] Vö. Martin 1997b. 256; Molnár 2011. 50.

« előző fejezet
Folkszemle, 2013. december hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás