Názáreti Jézus Krisztusunk

Előadó:

Demeter Antalné Jánó Anna

Előadásmód:

szövegmondás

Műfaj:

ima

Etnikum:

magyar

Település:

Gerlén

Tájegység:

Moldva (Moldva és Bukovina)

Gyűjtő:

Kallós Zoltán

Felvétel időpontja:

1973

Szöveg

 • Názáreti Jézus Krisztusunk
  kijőve szent házából,
  bémene szén kertibe,
  leüle szén székibe,
  tárgyig vérbe,
  könyökig könnyűbe,
  szén szeme sír, szent lelke örvend.
  Odamene Szent Lukács évángyélista:
  „Úgy van, názáreti Jézus Krisztusom.
  Kijövél szent házadból,
  bémenél szent kertedbe,
  leülél szent székedbe,
  térgyig vérbe,
  könyökig könnyűbe,
  szent szemed sír, szent lelked örvend.”
  „Úgy van, Szent Lukács évángyélista.
  Magad megj el feteke főd színnyire,
  hirdessed az én keserves kénnyaimot,
  met én hónap álló délkor pokol
  zsidók kezikbe adatom magamat.
  Szent testemet ostorojzák,
  szent fejemet tövisvei koronájzák,
  szent kezeimet két vasszegvel keresztfára szegezik,
  szent lábaimat es egy vasszegvel keresztfára szegezik.
  Te magad, Szent Lukács évángyélista,
  merj el feteke főd szinyire,
  hirdessed az én keserves kénnyaimot.”
  Ki elmonnya ezt az imádságot
  este lefektibe, reggel felkeltibe,
  apját, anyját kiváccsa a purgatórium tüziből,
  és magának irgalmat, kegyelmet nyer
  az Úristen előtt mennyben. Ámen.

Leírás

pénteki imádság