Folkrádió

Vankúšovy tanec / Mazurka / Šla Marienka do lesa

előadó:
Tótkomlósi fúvószenekar
előadásmód:
fúvós zenekar
etnikum:
szlovák
település:
Tótkomlós
vármegye:
Békés
tájegység:
Körösök vidéke
nagytáj:
Alföld

Leírás:

Részlet a Tótkomlósi lakodalom-ból
Párnatánc / Mazurka / Ment Marienka az erdőbe
Feldolgozta: Farkas Antal
Vezényel: Peslen Vilmos

Album:

Za horámi, za dolámi... Magyarországi szlovákok népzenéje

szerkesztő:
Lami István, Olsvai Imre
kiadó:
Hungaroton
kiadás éve:
1981
gyártási szám:
SLPX 18064

Előadók:
Pilisszentkereszti gyermekkórus (az énekkar vezetője: Molnár Gizella)
Piliscsévi Pávakör (művészeti vezető: Dr. Kálmánfi Béla)
Galgagyörki férfikar (az énekkar vezetője: Nagy Lajos)
Nézsai vegyes énekkar (az énekkar vezetője: Szarka Mária)
Uzák Júlia - ének
Ignác Márta - ének
Suba Éva - ének
Suták Jolán - ének
Hanzó Mihály - citera
Litavec István - citera
Tótkomlósi fúvószenekar (vezényel: Peslen Vilmos)
Tótkomlósi Pávakör (az énekkar vezetője: Tejsi Mihály)

Zenei rendező: Hézser Zoltán
Hangmérnök: Zakariás István

A Za horámi, za dolámi címen közreadott népzenei hanglemez a nagy magyar zeneszerző és népzenekutató Bartók Béla születésének 100. évfordulója tiszteletére kerül kiadásra, akinek a munkássága a szlovák népzenekutatás terén is alapvető jelentőségű.
Lemezünkön a magyarországi szlovákság mindhárom nyelvjárása, szinte minden etnikai csoportja helyet kapott. Zenei hagyományuk változatos és sajátos színeit felnőttek és serdülők, együttesek és szólisták, énekesek és hangszeren játszók szólaltatják meg. Feltárul a ritmus- és tempófajták, a hangsorok és dallamfordulatok sokasága, felhangzik a nyugati és középső nyelvjárásterületen kedvelt kétszólamú előadásmód is.
Elsősorban Bartók kutatásainak köszönhető, hogy ma már tisztán látjuk az együttélő népek zenéjének jellegzetességeit, kapcsolatait és különbségeit; és ugyanezt felismerjük az egyes népek tájegységek szerint elkülönülő zenéjében.
A citera- és fúvószene kultusza a magyarországi szlovákság körében aligha idősebb 100-120 évnél. E hangszerek kedveltsége, népszerűsége nőtön nő és teljesen háttérbe szorítja a korábbi népi hangszereket. A lemezünkön hallható fúvószenekar már nem naturalista hűséggel idézi föl a lakodalmi vonulások zenéjét, hanem egyszerű, de kiművelt harmóniai és hangszerelési feldolgozásban szólaltatja meg a helyben gyűjtött dallamokat.
Lami István - Olsvai Imre (1981)