Folkrádió

Szigetközi dudanóták

előadó:
Fábián Éva és tanítványai
előadásmód:
ének
etnikum:
magyar
vármegye:
Győr
tájegység:
Szigetköz (Észak-Dunántúl)
nagytáj:
Dunántúl

Szöveg:

Ne csicseréssz, ne fütyöréssz,
Ne törd a kertünkön a rést.
Úgyis hjába töröd a rést,
Mert az enyém sohasem léssz.

Irigyeim sokan vannak,
Mint a kutyák, úgy ugatnak,
Hagyok nekik víg napokat,
Hadd ugassák ki magukat.

Mindig kértelek a jóra,
(Hogy) ne menj a csárdaajtóra,
Mert az néked nem jön jóra,
Vasat vernek a lábadra.

***

A pallú lócán, a pallódeszkán
Nem leszek többé nyoszolyóleány.
Ha leszek, leszek, menyasszony leszek,
Vőlegény mellett rozmaring leszek.
Ha leszek, leszek, menyasszony leszek,
Vőlegény mellett legszebbik leszek.

***

Derék gyerek a töcsök,
Házasodni készül.
Megkéreti a legyet,
Veszi feleségül.

A légy nyalja-falja
Töcsök pici száját,
A töcsök is megynomja
a légynek derekát.

Odaugrik az ürge,
Vőfély akar lenni,
Azután meg a hörcsög
Társa akar lenni.

Meg is mondta a töcsök
Mind a kettőjüknek, hogy
Násznagy után nézzenek
Ennek mennyegzőnek.

Róka lett a prímás,
Szúnyog a szekundás,
Egér lett a cimbalmos,
Görény a trombitás.

***

Tik, lúd mája jó lesz vacsorára
Kert alatt az ítélet,
Faluba is bejöhet,
Öreganyám krumplit ültet,
Minden likba egyet ültet,
Beleteszi, kiveszi, beleteszi,
Kiveszi.

***

A csarnokba az író,
Belehullott a bíró,
Nem lepi be, belepim belepi,
A csarnokba az író,
Belefulladt a bíró,
Nem lepi be, belepi, belepi.

***

Tikot fogtam megölőre,
Nem ül többet az üllőre,
Inkább ül a ciberébe-bebe-rebe,
Asztalomnak közepére.

Három piros vánkos csúcsa,
Mit álmodtál az éjszaka,
Nem álmodtam én egyebet,
Eszem a csalfa szemedet.

Album:

Ég felettünk, ég alattunk. Magyar dudazene

szerkesztő:
Juhász Zoltán
kiadó:
A bt.
kiadás éve:
2000
gyártási szám:
A BT. 007

Közreműködik:
Pál István - duda (2a, b, 13a), ének (2b, 12, 13b)
Dsupin Pál - duda 1, 2b, 5, 13a), furulya (4, 6), ének (13b)
Istvánfi Balázs - duda (2b, 11, 13a), ének (1, 13b)
Juhász Zoltán - duda (2b, 3, 7, 9, 13a, b), furulya (4, 6, 12), ének (1)
Sáringer Kálmán - furulya (4, 6), ének (1)
Koncz Gergely - hegedű (3)
Fábián Éva, Horváti Kata, Juhász Katalin, Kristály Ágnes - ének (3, 9, 13b)
Fábián Éva és tanítványai: Bényei Csenge, Damásdi Szilvia, Komáromi Bori, Kosztik Anett, Tóth Bernadett, Strasser Anett, Vagyoczky Györgyi - ének (8)
Berecz András - ének (1, 3, 6)
Agócs Gergely - ének (1, 3, 10, 13b), furulya (12)
Szabó Zoltán - ének (1)

Hangmérnök: Szalai László
Digitális utómunka: Honéczy Zoltán
Zenei rendező: Kelemen László
Műszaki szerkesztő: Szilasi Marianne
Fordította: Sue Foy
Grafika: Kaszta Mónika

A felvételek a Fonó Budai Zeneházban készültek, 2000-ben.

Mit akarsz – támadt a tüzes fekete bika a juhászra karácsony éjfelén, a keresztúton. – Jó dudás akarok lenni – felelt bátran a juhász. – Az leszel, de a lelked a mienk – mondta az ördög, mert ő volt a tüzes bika, és elment.
Azóta ott szól a duda a legelőn, a lakodalomban, kocsmában és keresztelőn, a törvényt nem ismerő farsangi bálban és a törvény születését ünneplő éjféli misén. Első musicajon az bordó síp, avagy duda is... – írja a krónikás a XVII. század magyarjairól.
Dudazene szól ezen a lemezen is. A hagyomány utolsó képviselője, a 81 éves juhász, Pál István és három tanítványa – Dsupin Pál, Istvánfi Balázs és Juhász Zoltán – szeretné megmutatni, milyen is ez az ördögtől kivívott, mégis az ember szolgálatába állított zene, milyen ez a hangszer, amelynek ősét minden bizonnyal még keletről hoztuk magunkkal.
A magyar duda rokonát fedezhetjük fel a volga-vidéki marik hangszerében, a VI. századtól hazánk földjén élő avarok csontsípjaiban, de a velünk együtt élő erdélyi románok, szlovákok, gorálok, horvátok, szerbek dudáiban is. A mai magyar duda megőrizte keleti ősének kettős sípszárát. Sípjai is ahhoz hasonlóan egynyelves nádsípok. A sípszár egyik ágán, a dallamsípon oktáv terjedelmű hangsor játszható. A másik á g– a kontrasíp – a dallam alaphangját és az attól kvarttal mélyebb kísérőhangot váltogatja. A harmadik szólamot a bordósíp adja, folyamatosan zúgó mély hangjával. Talán mondani sem kell, hogy mindehhez a fából készült duda-szerszámhoz az első bőrtömlőt az ördög kutyájáról nyúzták le a vakmerő régi pásztorok. A dudafejet, a sípszárat a bőrhöz csatlakoztató fatőkét is az ördög faragta először kecskefej formára.
Sajátos a magyar dudán megszólaló zene is – dudanóták, kanász-táncok, motivikus duda-cifrák, pásztornóták, betyárnóták valók dudára. Régi karácsonyi énekeinket is ez a hangszer kísérte a betlehemes játékban és az éjféli misén – dallamukban ezért erős a dudazene hatása. Ugyanezt a duda-hatást érezzük a nyári napforduló ünnepének, a virágos Szent János-napi tűzugrásnak énekeiben, de a téli napfordulót ünneplő dozmati regösének dallamában is.
A tűzugrás szertartása a tűzgyújtással kezdődik (tüzét megrakatja...), majd a három jelkép-virág tűzbe dobásával folytatódik. Virágom, véled elmegyek, virágom, tőleg el sem maradok – éneklik a lányok vetélytársaiknak, a kenyér, a bor és a szerelem virágainak, mintha csak velük égnének el a tűzben. Ezután, a tűz átugrálásakor hangzik el a párosító ének (meggyullandó...), majd a tüzet elhagyó, elaltató, Máriát, bölcsőt, Magyarországot idéző dal. Az utolsó nóta ismét a búzáról és a kenyérről – a Napról és Jézusról – emlékezik meg. Hosszú, mint a szentiváni ének – tartja a mondás, méltán, hiszen maga a rítus is hosszú.
A regösénekben lejátszódó esemény, Szent István és a csodaszarvas találkozása a vízparton éppen a téli napforduló idején játszódik le az égbolton is. A vadászó nyilas, a halastó állásnak megfelelő Vízöntő és a szarvas állatot jelképező Bak jegyei követik egymást ebben az időszakban.
Dudazene nemcsak dudán szólhat – dudásan lehet dalolni, furulyázni, hegedülni is. Sok helyen, ahol a XX. században már nem akadtak dudásra a kutatók, más hangszerek játékmódjában, illetve a dallamokban, az éneklés módjában fedezték fel a dudászenét. A legerősebben a Felföld őrizte meg ezt a régi hagyományt. Mi is ennek a vidéknek a zenéjét mutatjuk be – Pál István és pásztor őseinek nógrádi örökségét, valamint a Szigetköztől Borsodig húzódó vidék régi dudásainak fonográfon, magnetofonszalagon megörökített, általunk újjáélesztett hagyományát.

Juhász Zoltán